#30310
Anonim
Pasif

sevgili BURÇ
Yeni Ahit ( ANTLAŞMA) Yunanca yazıldı ve M.S. 96 civarında tamamlandı.
Günümüze kadar gelip %98.33 oranında tutarlılık gösteren el yazmaları 5000 den fazladır.
Yeni Ahit (antlaşma) yer alan 20000 satırdan sadece 40 satırı farklılık gösterir. Ortalama 400 kelimedir bu farklılığı gösteren.
Bu 400 kelimenin sadece 40-50 tanesi farklı anlamlar taşımaktadır.
Bu 40-50 kelime farklılığı, hristiyan doktrinini ve gerçeğini asla etkilemez ve değiştiremez.

Ülkemizde ise yapılan çeviriler elbette farklılıklar gösterecektir.
Eski türkçe kelimeler yerine, güncel kelimeler le zenginlik kazanmış ve anlam bakımından daha sade bir dile ulaşılmıştır.
Ahit kelimesi nin yerini antlaşma kelimesinin aldığı gibi.
ESENLİK DİLEKLERİMLE