#28970
Anonim
Pasif

Pentikost gününde olan , İsa’nın , Ruh’u gökyüzünden ” dökmesi ” ve böylece Ruh’la önce 120 ve daha sonra 3.000 kişiyi ” vaftiz etmesi”ydi. Kutsal Ruh’un bu vaftizinin sonucunda “…. hepsi Kutsal Ruh’la doldular ” ( Elç. İş. 2:4 ) Böylece, Kutsal Ruh’un doluluğu Kutsal Ruh’un vaftizinin sonucuydu. Vaftiz, İsa’nın yaptığıydı ( Gökyüzünden Ruh’u dökmek ) ; alınansa doluluktu. Vaftiz, eşsiz bir başlangıcın deneyimiydi; doluuğun sürekli, kalıcı bir sonuç, norm olması amaçlanmıştır. Başlangıç yapan bir olay olarak vaftiz tekrarlanamaz ve yitirilemez, ama doluluk tekrarlanabilir ve her durumda sürdürülmesi gerekir. Sürdürülmediği takdirde yitirilir, yitirildiğinde tekrar geri alınabilir. Kutsal Ruh bir günah nedeniyle ” kederlenir ” ( Efe. 4:30 ) ve günahlıyı doldurmayı bırakır. Doluluğun geri alınması için tek yol tövbe etmektir. Doluluğun günah nedeniyle kaybedildiği gibi bir öneri getirilmediği durumlarda bile , kişilerin tekrar yeniden doldurulduklarını okuruz; yeni bir kriz ya da mücadeleyle karşılşaşıldığında Kutsal Ruh’un taze gücü gerekir. ( STOTT )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.