#28842
Anonim
Pasif

Pentikost’un üçüncü bir önemi de şu olabilir: ilk ” uyanış ” olarak düşünülebilir. Kutsal Ruh ilk kez gücünü böylesine büyük ölçüde ortaya koymuştur. 3.000 kişi aynı anda günahlı olduğuna ikna olarak yeniden doğmuş ve hristiyan topluluğuna katılmıştır. Kutsal Ruh’un gücünün böyle alışılmamış gösterileri ya da bu tür uyanışlar hristiyan kilisesinde de zaman zaman sürmüştür. Ancak buna da bir standart gözüyle bakılamaz.

Yine de kural oluşturan, özellikle Petrus’un tanrı’nın çağırdığı herkesin bu çağrıya tövbe ederek imanla karşılık vermesi halinde, hem bağışlanma hem de Kutsal Ruh’u alacağına ilişkin vaadinin deneyimiydi. Bu iki armağan daha önce de birlikte verilir ve kabul edilirlerdi. Aralarında bir zaman aralığı bulunmamaktadır; oysa 120 kişinin durumunda daha önce istisnai tarihsel neden olarak açıklanan bir zaman aralığı mevcuttu.
…..

Sorulacak zorunlu soru, yeni Antlaşma yazarlarının Kutsal Ruh’un alınmasıyla ilgili genel öğretişin dışında, hem bu normdan hem de Elç. İş. deki öykü kısımlarından neler çıkacağını değerlendirilebilecek bir konuma geliriz.

O zaman elçiler Kutsal Ruh’un ne zaman ve nasıl alındığı konusunda ne öğrettiler ? Bu soruya basit ve kesin bir yanıt verebiliriz. …. Pavlus, Kutsal Ruh’u itaat ederek yaptığımız herhangi iyi bir işin sonucu olarak değil, imanla işitme yoluyla yani Müjde’yi işiterek ve inanarak aldığımızı söyler ( Gal. 3:2 ). daha da basit bir ifadeyle, ” Kutsal Ruh vaadine iman aracılığıyla “ ulaşırız ( Gal. 3:14 ) ve bu ifadenin geçtiği çevre ve koşullar, bu imanın ikinci tövbeden sonraki bir eylem olduğunu değil, kurtaran bir eylem, yani Müjde’ye karşılık veren ve Mesih’e iman eden eylem olduğunu ortaya koyar. ( J. R. W. STOTT )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla: