#28789
Anonim
Pasif

Gerçek şudur ki, Pentikost günü en azından iki farklı anlama sahiptir ve aralarında farkı anlama konusundaki başarısızlık modern karışıklığın kökeninde yatar. Öncelikle bu, İsa’nın kurtarıcılık kariyerinin son olayı değildi; ölümünün, dirilişinin ve yücelişinin sonucu olan Kutsal Ruh vaadinin daha önceden bildirilen dökülüşüydüBu şekilde yeniçağ ya da Mesih çağının açılışı tamamlanmış oldu. Kutsal Ruh çağı. Kendi başına bu olay, Mesih’in ölümü, dirilişi ve yüceltilişi kadar tekrarlanamaz bir durumdur. Ama bereketleri Mesih’e ait olan herkes içindir. O günden bu yana hiç istisnasız bütün hristiyanlar yeniçağa katıldılar ve Mesih’in ölümü, dirilişi , yüceltilişi ve Kutsal Ruh’un dökülüşü aracılığıyla geçerli olan günahların bağışı ve Kutsal Ruh’u aldılar. Bu anlamda Petrus’un vaazının bir sonucu olarak Pentikost gününde tövbe edenler sonra gelen tüm imanlıların bir örneğidirler.

Ama pentikost gününün bir diğer ve daha alışılmamış anlamı bulunmaktadır. Pentikost günü gerçekleşen, yalnızca Eski Antlaşma’da Kutsal Ruh’un gelişiyle ilgili genel beklentinin yerine gelmesi değildir, aynı zamanda İsa’nın öncelikle elçilerine hitap ederek üst kattaki odada vermiş olduğu o özel vaatlerin tamamlanmasıdır. İsa, öğrencilerini kendisini esin almış yetkili öğretmenler olarak elçilik işi için donatmayı amaçladığını söylemişti. ( J. R. W. STOTT )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla: