#28690
Anonim
Pasif

İlerlemeye devam edelim. Kutsal Ruh’un bu dökülüşü ya da vaftizi, yeniçağın farklı bereketlerinin en önemlilerinden biriydi. Elçi Pavlus yeniçağın İsa tarafından başlatılışını tanımlarken, ” Kutsal Ruh’un verilmesinden ” söz etmişti ( 2. Ko. 3:8 ).

Bu elbette Kutsal Ruh’un daha önce var olmadığını söylemek anlamına gelmiyor. Kutsal Ruh Tanrı’dır ve bu nedenle sonsuzdur. Aynı şekilde Kutsal Ruh’un daha önce etkin olmadığını da söyleyemeyiz. Eski Antlaşma günlerinde Kutsal Ruh sürekli etkindi: Evrenin yaratılmasında ve korunmasında, Tanrı lütfunda ve açıklamasında, imanlıların yeniden doğuşunda ve özel hizmetler için özel kişilerin donatılmasında sürekli işlemiştir.

Yine de bazı peygamberler Mesih’in günlerinde Tanrı’nın Kutsal Ruh’unun özgürce döküleceğini önceden söylemişlerdi; bu dökülüş farklı olacaktı ve göreceğimiz gibi aynı zamanda herkes için de geçerli olacaktı. Böylece Yeşaya, Kutsal Ruh’un üzerimize ” yukarıdan döküleceğini ” söylemişti ( 32:15 ).

Tanrı şunu vaat etmişti:” Susamış toprağı sulayacak, kurumuş toprakta dereler akıtacağım. Çocuklarının üzerine Ruh’unu dökeceğim, soyunu kutsayacağım. “ Aynı ifade tarzı Hezekiel’e söylenen Tanrı sözlerinde de görülmektedir: ” O zaman Ben’im Tanrı’ları Rab olduğumu anlayacaklar… İsrail halkı üzerine Ruh’umu dökeceğim.” ( 39:28, 29 ). Yine çok iyi bilinen bir bölümde Tanrı şöyle demişti: ” Ondan sonra bütün insanların üzerine Ruh’umu dökeceğim.” ( Yoel 2:28 ).

Eski dönemin son peygamberi olan Vaftizci Yahya, bu beklentiyi, Mesih’in kendisinin üzerine dökülecek olan Kutsal Ruh’a atfederek şu bilinen sözleriyle özetlemişti: ” Ben sizleri suyla vaftiz ettim; ama O sizi Kutsal Ruh’la vaftiz edecek. ” ( Markos 1:8 ) { J. R. W. STOTT }

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.