#29612
Anonim
Pasif

Yuhanna 7:37-39 ayetlerinde yazılı olan, İsa’nın canlandıran kendi sözlerine işaret ediyorum. Bu sözler benim için daima çok büyük destek olmuştur: ” Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: ‘Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal Yazı’da dendiği gibi, bana iman edenlerin içinden diri su ırmakları akacaktır.’ ” Yuhanna bu konuda şöyle yorum yapar: “… bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh’la ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti, çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. ” Piskopos J. C. Ryle şöyle yazmıştır: “Kutsal Yazılar’da bazı bölümlerin altın harflerle basılması gerektiği söylenmiştir. Önümüzdeki ayetler bu söylenen için bir örnek oluştururlar. “

Rabbin evgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle! isamesihyasiyor gv