#29423
Anonim
Pasif

Yeni Antlaşma’da Ruh’un vaftizi hakkında benzeyen ifade ya da buyruklar bulunmaz. Bunun nedeni sanırım Ruh’un vaftizinin tanıtıcı bir karaktere sahip olmasıdır. Hiçbir elçinin vaazında ya da mektubunda Kutsal Ruh’la vaftiz olunması için rivaya rastlamayız. Gerçekten de Kutsal Ruh’la vaftiz etmek konusunda Yeni Antlaşma referanslarının hepsi de basit zaman çekimindeki fiillerdir; fiil zamanının geniş, şimdiki, gelecek zaman olması fark etmez, hiçbir emir kipiyle verilmiş bir öğüt değildir. Ancak Kutsal Ruh’un doluluğuna ilişkin bu referanslarla ilgili gerçek, hem belirli hristiyanların tekrar doldurulduğunu tanımlar, hem de tüm hristiyanların dolu olmayı sürdürmelerini buyurur. Kutsal Ruh’un doluluğuna ilişkin referanslar bunun mümkün olduğunu ve hepsinin normal olduğunu gösterirler, çünkü Kutsal Ruh’la vaftiz olmuş hristiyanlar Kutsal Ruh’la dolu olmadıkları zamanlar yaşayabilir.

Korintli hristiyanlar bu konuda bizler için ciddi bir uyarı oluştururlar. Pavlus’un onlara yazdığı ilk mektuptan anlaşıldığına göre hepsi Kutsal Ruh’la vaftiz olmuşlardı ( 12:13 ). Aynı zamanda tüm ruhsal armağanlarla zenginleştirilmişlerdi ( 1: 4-7 ). Yine de elçi onları Ruh’la dolu olmayan kişiler olarak azarlar. Kutsal Ruh’un doluluğunun kanıtı armağanların uygulanması değil ( bu armağanlara bollukla sahiplerdi ). Kutsal Ruh’un ürününün olgunlaşmasıydı ( Bu ürüne çok az sahiplerdi )…. Pavlus onlara ruhsal hristiyanlar olarak hitap edemediğini, yalnızca dünyevi hristiyanlar, hatta Mesih’de bebekler olduklarını söylemektedir. Dünyevilikleri ya da olgun olmamaları hem zihinsel hem de ahlaksal yöndendi. Pavlus onlara çocukca bir anlayışa sahip olduklarını, kıskançlık ve çekişmelerini açıklar ( 1. Ko. 3:1-4 ). { W. STOTT }

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.gv