#29225
Anonim
Pasif

Müjde’nin dördüncü bölümünde Rab’bin, halk önündeki görevinin başlangıcıyla ilişkili olarak bu referansa ( Kutsal Ruh’la ilgili dört yönlü ) yer verdiğini görüyoruz. Bu, referansı Luka’nın Kutsal Ruh’un doluluğuyla ilgili tecrübe ettikleri üç kategorinin tümüne yerleştirildiğini gösterir. Şeris nehrinden ” Kutsal Ruh’la dolu olarak “ döndüğünü okuruz ve doğal olarak bu durumun O’nun değişmeyen ruhsal durumu olduğunu varsayarız. aynı zamanda Kutsal Ruh’un üzerine inmiş olduğu vaftizinde aynı ifadeyi tekrar görürüz ( 3:22 ), O’nu Mesih olarak görevi için ” atamak ” ve donatmak için ( 4:14 , 18 )…. Üçüncü olarak ayartma öyküsü hem Kutsal Ruh’un referansları tarafından sunulup sonuçlandığından ( 4:1, ” Ruh tarafından yönlendirilerek ” ; 4:14, ” Ruh’un gücünde ” ), görülüyor ki Rab bu acil durum için Ruh tarafından özel olarak güçlendirilmişti.

Kutsal Ruh’la dolu olan insanlar hakkındaki bu çeşitli tanımlamalara ya sürekli bir deneyim ya da özel bir amaç için ek olarak, Ef. 5:18 tüm hristiyanlara Kutsal Ruh’la dolu olma hakkında verilen iyi bilinen buyruğu içerir; yani Kutsal Ruh’la dolu olmayı sürdürmek ( sürekli bir şimdiki zaman emir kipi ) ( J. S. )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla: