#29073
Anonim
Pasif

İkinci olarak, ifade özel bir hizmet ya da görev için Tanrı’dan bağışlanan bir doluluğu ima eder. Vaftizci Yahya peygamberlik görevine hazırlık için “… daha annesinin rahmindeyken Kutsal Ruh’la doluydu ” ( Luka 1: 15-17 ).Böylece Hananya’nın Tarsuslu Saul’e Kutsal Ruh’la dolacağını söylediği sözler , Saul’ün bir elçi olarak atanacağını ima etmekteydi ( Elç. 9:17; 22:12-15
; 26:16-23 )

Üçüncü olarak, Kutsal Ruh’un doluluğunun verildiği zamanlarda kişilerin yaşam boyu sürecek bir görev nedeniyle donanmaları değil ( elçi ya da peygamber) , özellikle acil durumlarda ani bir görev için gerçekleştirdi. Zekeriya, peygamberlik etmeden önce Ruh’la doluydu ( her ne kadar Zekeriya’nın görevi bir kahinin değil bir peygamberin görevi olsa bile). Aynı şekilde karısı Elizabet için de bu durum söz konusuydu ( Luka 1:5-8, 41, 67 ). Aynı şekilde Petrus yüksek kurulun önünde konuşmadan önce, Yeruşalim’deki hristiyan grubu zulüm saldırırsından başlangıcına rağmen Söz’ün duyurulmasıyla ilgili görevlerini sürdürmeden önce Ruh’la dolmuşlardı; İstefanos şehit edilmeden önce ve Pavlus büyücü Elimas’ı azarlamadaan önce , onların ” Kutsal Ruh’la ” dolduklarını okuyoruz; belki de karşılaştıkları görevlerinde sorumluluklarını güçlendirmek için amaçlanmıştı ( Elç. 4:8, 31; 7: 55; 13:9 ) { J. STOTT }

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.rabbe hamdolsun