Re: Kutsal Kitap’ı Bilinçli Şekilde Okumak

#31145
Anonim
Pasif

Dikkat edilmesi gereken, benzetme olarak sınıflandırdığımız her ifadenin aynı türde olmadığıdır. Örneğin, İyi Samiriyeli ( gerçek bir benzetme ) ile Hamur Mayası ( benzerlik ) arasında fark vardır ve bunlar ” siz dünyanın tuzusunuz” ( metafor ) ya da ” Dikenli bitkilerden incir toplanabilir mi ? ” ( nükte ) ifadelerinden farklıdır. Ancak zaman zaman bunların tümünün benzetmeler hakkındaki tartışmalarda yer aldığını görüyoruz.

İyi Samiriyeli,gerçek benzetmenin örneğidir. Bir başlangıcı ve sonu olan basit ve saf bir öyküdür, bir ” olay örgüsü ” vardır. Bunun gibi diğer öykü benzetmeler içinde Kaybolan Koyun, Kaybolan Oğul, Düğün Şöleni, Bağcı, Dilenci ile Zengin Adam ve On Kız benzetmelerini sayabiliriz.

Öte yandan, hamur içindeki maya daha çok bir benzerliktir. Maya, ekinci ya da hardal tanesi hakkında söylenen her şey, maya, ekinci ya da hardal tanesi için gerçek anlamda her zaman doğruydu. Bu tür ” benzetmeler ” daha çok İsa’nın anlatmak için kullandığı günlük yaşamdan alınmış örnekler olarak görülebilir.

” Yeryüzünün tuzu sizsiniz ” gibi ifadeler ise yukarıdakilerin her ikisinden de farklıdır. Bazen parabolik ifadeler olarak adlandırılsalar da bunlar aslında metafor ya da teşbihtir. Bazen benzerlik ile aynı işlevi yerine getiriyor gibi görünürler, ancak amaçları – anlatılma nedenleri – oldukça farklıdır.

Bazı durumlarda, özellikle Bağ Kiracıları benzetmesinde ( Mar. 12:1-12, Mat. 21:33-44, Luk. 20:9-18 ), bir benzetme, öyküdeki detayların çoğunun başka bir şeyi simgelediği alegoriye oldukça yaklaşabilir ( Augustinus’un İyi Samiriyeli öyküsündeki yanlış yorumu gibi ). Ancak bazen bize alegorik özellikleri varmış gibi görünseler de benzetmeler alegori değillerdir. Bundan emin olmamızın nedeni, işlevlerinin farklı olmasıdır.

Benzetmelerin hepsi aynı türde olmadıkları için, tüm benzetmeler için geçerli olacak kurallar ortaya koymak mümkün değildir. Bizim burada söylediklerimiz gerçek benzetmeler için geçerlidir. Ancak gerçek benzetmeler için söylediklerimizin birçoğu diğer türleri de kapsamaktadır.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Ayak izimiz, Mesih’tir ve yolumuzdur. hac5