#31163
Anonim
Pasif

Bu bölüme bir de soru- yanıt olarak bakmaya çalışalım:

Soru : İyi Samiriyeli ve Kaybolan Oğul benzetmeleri,* dinleyiciler ve kimlere ne söylemek istemektedirler ?

Yanıt: İnsan ile Tanrı arasındaki ilişkiden değil; açık bir şekilde insanlar arası ilişkilerden söz edilmektedir. Bu tür benzetmeler, daha çok İsa’nın mesajını anlatmak için kullandığı günlük yaşamdan alınmış örnekler olarak görülebilirler. Benzetmeler, daha çok dinleyenleri tepki vermeye davet etme işlevini görüyor. Bir anlamda, benzetmenin kendisi, mesajdır. Dinleyicilere hitap etmek ve onların dikkatlerini çekmek, eylemlerinin yetersizliğini göstermek ya da İsa’ya ve hizmetine bir şekilde tepki vermelerini sağlamak için anlatılırlar. Adamın sevgisindeki eksiklik, yolun kenarındaki adama yardım etmeyecek olması değil; Samiriyelilerden nefret etmesi ve kahinlere de yüksekten bakmasıdır.Sonuç olarak benzetme, soruyu yanıtlamaktansa yok eder. Kaybolan Oğul’da da aynı şey vardır. Kaybolan Oğul’un verdiği mesaj, Tanrı’nın kaybolanlara karşı olan özeni ve ilgisidir. İsa, benzetmelerle sevgiyi, bağlılığı, sadakati ve merhameti anlatıyor.

* Okumamış olanlar için: ” İyi Samiriyeli ” , Luka 10:25-37 ;” Kaybolan Oğul “, Luka 15:11-31.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle ! hisusa