Re: Kurbanın Gerçek Anlamı

#31362
Anonim
Pasif

isamesihyasiyor

Sayın Vartuhi Çapur,
Allah bütün peygamberleri Yahudiler’den seçmiştir. Ve bütün bu peygamberlerin hepsi, İsa Mesih’in geleceğine dair peygamberlik etmişlerdir. İsa Mesih’i diğer peygamberlerle aynı sıralamaya koyamazsınız, çünkü O, sıradan bir peygamber değil, fakat beden almış SONSUZ TANRI’dır.

İsa Mesih’in doğumu, yaşamı, ölümü ve dirilişi eşsizdir, benzersizdir. Diğer peygamberler normal bir anne babadan dünyaya geldiler, ama İsa Mesih Kutsal Ruh’tan, bakire kız Meryem’den dünyaya geldi. Bütün peygamberler günah işlediler, ama İsa Mesih bu dünyada yaşarken bir tek günah bile işlemedi. Diğer peygamberler öldüler ve bedenleri toprak oldu; ama İSA MESİH DİRİLDİ ve YAŞIYOR. Hamdolsun! Yaşayan diri bir Rab ancak kurtarabilir. Ölü bir kimse başkasını nasıl kurtarabilir ki? Mesih İsa dünyanın tek Rab’bi, tek Kurtarıcısı’dır, Baba’ya giden tek YOL’dur.

İsa Mesih der ki: ‘Yol, Gerçek ve Yaşam Ben’im. Ben vasıta olmadan hiçbir kimse Baba’ya gelemez’.

Dünyada pek çok din ve inanç vardır, ama İsa Mesih’in dışında hiçbir din ya da inanç insanlara kurtuluş güvencesi vermemiştir, verememiştir. Mesih inancının dışında hemen hemen bütün dinlerin hepsi kendi dinsel işleriyle, sevaplarıyla, ya da şeriat kurallarını tam olarak yerine getirmekle kurtulacaklarını ümit ederler, ama emin değillerdir. İsmen hristiyanlar da dahil olmak üzere diğer dinlerdeki kişilere cennete gidip gitmeyeceklerini sorduğunuzda, alacağınız yanıt ‘Allah bilir!’ olacaktır. Çünkü bundan yüzde yüz emin değillerdir.

Sevgili Vartuhi, İsa Mesih tüm dünyanın günahını üzerine alarak haç ölümüne gitti ve günahlarımızın cezasını ödemek için kendisini kurban etti. O’nun çarmıh üzerinde dökmüş olduğu O kutsal KAN, tüm dünyanın günahını kaldıracak güçtedir.

Hangi inançtan gelirseniz gelin, farketmez. Bir Kurtarıcı’ya gereksiniminiz vardır ve o kurtarıcı İsa Mesih’tir. İsa Mesih sizin de günahlarınızın cezasını haç üzerinde KUTSAL KANI’NI akıtarak ödedi. Yapmanız gereken tek şey, O’nun sizin günahlarınız için öldüğüne ve üç gün sonra dirildiğine iman etmeniz ve bu kurtuluş armağanını İsa Mesih’in kutsal ellerinden almanızdır.

Sevgiler
Suna