#29633
Anonim
Pasif

isamesihyasiyor
Sayın Muhammedi,
Jesus_Lover nickli kardeşimiz daha önce İsa Mesih’i tanımayan, günah içerisinde, Tanrı’dan uzak yaşayan birisiydi. Ama İsa Mesih’e iman ederek O’nu Rabbi ve kurtarıcısı olarak yaşamına aldı. Günahlarından büyük pişmanlık duyarak tövbe etti, sonsuz yaşama geçti. Artık yargılanmayacaktır. Eğer bir kimse gerçekten İsa’ya iman edip günahlarından tövbe ettiyse, günahlı bir hayat yaşayamaz, dünyanın verdiği zevkler, sefahatlar onu rahatsız eder, İsa Mesih’in yardımıyla kutsal bir yaşam sürmeye başlar. Tabii insan hemen tövbe eder etmez melek olmaz, hatalar yapabilir zaman zaman, günaha da düşebilir, ama bunu farkeder etmez tövbe eder, Tanrı’nın affına sığınır ve arınır. Bu şekilde ruhsal olarak büyümeye, ilerlemeye başlar?

Günah içinde yaşayan bir hristiyan gerçek bir hristiyan değildir. İsmen hrıstiyanlarla, gerçekten tövbeli hrıstıyanları birbirinden ayırmak gerekir. İsa Mesih Matta 7:21’de şöyle der:

‚Bana, `Ya Rab, ya Rab!` diye seslenen herkes Göklerin Egemenliği`ne girmeyecek. Ancak göklerdeki Babam`ın isteğini yerine getiren girecektir’.

Hristiyan ana babadan doğmakla, ya da nüfus kağıtlarının din hanesinde hristiyan yazmakla kimse hristiyan olamaz. Hristiyanlık kimseden kimseye miras olarak da geçmez. Her birey sonsuzlukla ilgili kendi özgür kararını vermek zorundadır. İsa Mesih, dünyadaki tüm insanlar için gökteki tahtını, görkemini bırakarak insan bedeni aldı, dünyamıza geldi ve kendisini alcaltarak haç ölümüne gitti günahlarımızın bedelini canını vererek, kanını dökerek ödedi. Ama ölüm O’nu alt edemedi, üç gün sonra görkemle dirildi.

İsa Mesih diridir, yaşıyor!!! Hamdolsun! Evet sayın Muhammedi, bizler yaşayan diri bir Rabbe iman ediyoruz. İsa Mesih her insanın kurtulmasını istiyor, herkese bu kurtuluş hediyesini armağan olarak vermek istiyor. Sadece İsa Mesih’in haç üzerinde canını vererek günahlarımız için kurban olduğuna iman etmek, günahlarımızdan pişmanlık duyarak tövbe etmek ve İsa’yı Rab ve kurtarıcımız olarak yaşamımıza almak yeterlidir. Belki şöyle diyenler olabilir:

‘Benim anamın –babamın, atalarımın kendi dinleri, kendi inançları var. Ben onların gittiği yoldan gitmek istiyorum, bu yolda ölmek istiyorum’.

Peki ya ana babamız yanlış yoldalarsa o zaman ne olacak?? Biz de onlar gibi sonsuz karanlığa, sonsuz cehenneme mi gidelim? Tabii ki hayır! Bunun için önyargısız bir şekilde araştırarak gerçeğe ulaşabilir insan.

Esenlikte kalın
Suna