#28799
Anonim
Pasif

Sonu Gelmeyen Soyağaçları : Aynı konu Titus’a da yazılmıştır. Bu bitmek tükenmek bilmez soyağacı çekişmeleri Girit’te de oldukça yaygındı. Aslında günümüz Anadolusu’nda da hala buna benzer soyağaçları geleneği bulunmaktadır. Bazı dini önderler kendilerinin peygamberler soyundan olduğunu iddia ederler ve bunu kanıtlamak için de deliller gösterirler. Bu bazı aşiretler içinde geçerlidir. Bu gelenek aslında eskilerden gelen bir gelenektir. Ortadoğu toplumlarında yaygındır.

Efes kilisesinde bu yalnış öğretiler vermeye çalışan öğretmenler yine aynı şekilde kendi öğretilerine destek ararken Kutsal Yazılar’daki soyağaçlarına kendilerine bağlamak gibi bir gayretin de içine girerler. Aynı zamanda bu insanlar belki yaratılışla, atalarla ilgili öğretiler verirken de bir takım soyağaçları sıralamalarını oluşturuyorlardı. Çünkü o dönemin Yunan kültürü içindeki İbrani yazarlar sık sık bu uygulamaları yapıyorlardı.

Bu tarz öğretiler sonu gelmez tartışmalara sebep verecek öğretilerdir. Bugün de esas Kutsal Kitap öğretisini bırakıp gereksiz tartışmalar oluşturmak yaygın usullerden biridir. Acaba dua ederken diz mi çökmeli yoksa ayakta mı durmalı, hızlı tapınma ilahileri mi söylemeli, yoksa ağır ilahiler mi söylemeli. Bunlar kişiden kişiye kiliseden kiliseye değişebilir. Ama Mesih İsa’nın kurtarışı üzerindeki temel öğretiler bize lazım olan kurtuluşun asıl anahtarlarıdır. Bunlar dururken acaba ” İsa Mesih’in soyunda kimler vardı ? Bunların adları ve meslekler neydi; acaba içimizden kimler bu soydan geliyorlar ? ” gibi belli başlı gurur ve boş konuşma kaynağı olacak konuları hemen bırakmamız gerekmektedir. Özellikle kilise önderleri bu konuda çok hassas olmalıdırlar. Bizim çevremizde de özellikle bazı ev dualarında kişiler kendi rüya yorumlarını birbirlerine anlatmakta ve bu rüya yorumlarıyla bazı kelam gerçeklerini birleştirmeye hatta kendilerini adeta vahiy almış gibi görmeye ve göstermeye çalışmaktadırlar. Bunlar farkında olmadan zamanla öğreti halini almaya ve bizleri Tanrı’nın sözünden uzaklaştırmaya başlarlar. ( ” Önderlik ” )

Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.:elsalla: