Re: Kilise Ve Öğreti

#29070
Anonim
Pasif

” Bazı kişiler bunlardan saparak boş konuşmalara daldılar. ” ( 1. Ti. 1:6 )

Yalnışları öğreten öğretmenlerin yanlıişlara sahip olmaları boş konuşmalara neden olmaktadır. Bu boş konuşmalar, tartışmalar hem Rab’bin esenliğini uzaklaştırmakta hem de ruhsal anlamda çevreye zarar vermektedir. Çünkü bu boş konuşmalar, tartışmalar, gerçeği çarpıtmalar doğal olarak temiz yüreği ve temiz vicdanı da ortadan kaldırmaktadır. Yalnış öğretileri öğretenler bir anlamda ruhsal kirlilik oluşturdukları ve bu kirlilik akılları çok çabuk karıştırıp başkalarına sirayet ettiği için ciddi bir sorun oluşturmaktadırlar. Zaten bu nedenle Pavlus, sorunun üzerine hemen gitme taraftarıdır. ( ” Önderlik ” )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.rabbe hamdolsun