#29008
Anonim
Pasif

İçten imandan doğan sevgi: Hristiyan inancının sevgi işareti imanlının sadık ve içten imanına bağlıdır. Ama yalnış öğretiler veren kişilerin sadık ve içten iman konusunda emin olmadıkları ya da kendilerini aldattıkları kesindir. Her iman gerçekten samimi iman olmayabilir. Çünkü insanların içsel alemlerine inemediğimiz için gerçek niyetlerinin ne olduğunu da anlayamayız. Belki de içsel alemlerinde tam inanmadıkları halde kendi çıkarları için inanmış gibi görünmeye meyilleri vardır. Belki bir takım ekonomik yararlar edinmek için kendilerini imanlı gibi gösterirler. Ama bu tarz insanları meyvelerinden tanımak genelde kolaydır. Uzun vadede bu insanların foyaları ortaya çıkar.İnsanlara yargılayarak değil, Tanrı sözü aracılığıyla bakarak değer verilmesi uygundur. Öncelikle kendimiz, Tanrı sözünün izleyicisi, Tanrı sözünü yaşayanlar olmalıyız. O zaman Tanrı sözü yaşamını tattığımız için bu yaşamın başkalarınca da yaşanıp yaşanmadığını algılamamız kolay olacaktır. Sapkın öğretileri yayanların Tanrı sözü yaşamları, Tanrı sözünü yalnış değerlendirdikleri için Tanrı sözünün dışına çıkmış bir yaşam olacaktır. Doğal olarak bu insanlar dıştan izlendiğinde Rab’den uzak örnekler sergileyeceklerdir. Çünkü Rab’bin doğru temelleri üzerindeki iman kökleri , bu kişilerin yüreklerinde olmayacaktır. Eğer gerçekten hristiyansak, Mesih İsa bizde yaşamaktadır. O zaman yapacağımız tek şey, yaşamımızın her noktasını O’na teslim etmektir. O zaman hristiyan sevgisi gerçek anlamda ortaya çıkacaktır. Eğer bu tarz bir iman yerine yalnız düşünceye dayalı bir inancın ardından gidiyor ve kendimizi tatmin yolları arıyorsak, bizler ikiyüzlü insanlar olmaktan öteye gidemeyecek, hiçbir zaman da Rab’bin bereketlerine sahip olamayacağız. Eğer bizler bu üç temele dayalı bir şekilde Hristiyan inancını algılıyor ve yaşıyorsak, Hristiyan sevgisi dediğimiz o gerçeği yansıtıyoruz demektir.

Gerçek Tanrı sözü öğretisinin sonuçları kiliseye birlik ve beraberlik getirir. Huzur getirir, çünkü doğru öğreti, yalnızca her şeyin hakimi olan Tanrı’yı yüceltir. ( ” Önderlik ” )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.rabbe hamdolsun