ANASAYFA Forum DİNLER, MEZHEPLER, İNANÇLAR… PROTESTANLIK Kalvinizmin 5 maddesi Hakkında 11 Soru – 11 Cevap Re: Kalvinizmin 5 maddesi Hakkında 11 Soru – 11 Cevap

#29259
Anonim
Pasif

5. Günahı tanımlayın. Günah kavramı Müjdeyi anlamak için önemli midir? Neden?
Günah = Tanrı’nın yasasına, emirlerine, yapmamızı veya yapmamamızı istediği şeylere karşı gelmektir kısaca Tanrı’nın yasasını bozmaktır. Ve ilk Günah olarak normalde Adem ve Havva’nın yasak meyveyi yemesi olarak bilmemize rağmen aslında günah bizde doğuştan vardır her zaman günah’a doğru bir eğilimimiz vardır. Örneğin ilk insanlar olan Havva’nın yılanla konuşmasına baktığımızda Havva’nın Tanrı’dan şüphe ettiğini görüyoruz bu günahın yüreğe giren ilk kıvılcımları idi Havva’da ileride ise bu dünyanın nimetleri, Tanrının değil kendisinin hoşuna giden davranışları, istekleri yapmak dahada hoşuna gidiyor ve Şeytan’a uyuyor ve Günah işliyor.
Günahlı doğduğumuza ilişkin, yani Doğuştan Günaha meyilli bir yüreğimiz olduğuna dair Kutsal Kitap’ta bir çok ayetler vardır, bunlardan birkaçına bakarsak
Her şeyden önce de yüreğini koru, Çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Özdeyişler 4:23 Evet burada Yazar yüreğin en büyük problem yani yüreğin günaha meyilli olduğunu bize söylemiştir, ve yüreği günaha karşı olan isteğinden korumamız gerektiğini anlatmıştır.
Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, Onu kim anlayabilir? Yeremya 17:9
Evet burada daha açık bir ifade kullanılmaktadır. Yüreğin bizleri günaha götüren sebep olduğunu, yani çevremizde günahkar çok insan olduğu için bizde zamanla onlara benzeyerek günahkar olduğumuz değil zaten Günahkar bir yüreğe sahip olduğumuzdur.
Ayrıca Günah sadece eylemle olmaz (Tıpkı Havva’nın Tanrı için yasak meyveyi yemesinden önce Tanrı’ya güvenmeyerek yasak meyveden yediği gibi) Bu konu Yeni Antlaşmada Rab İsa Mesih Tarafından bize Matta 5:27-28’de şöyle açıklanmaktadır. “’Zina etme’ denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadına bakıp onu arzulayan her adam, zaten yüreğinde o kadınla zina etmiştir.Evet burada sadece eylemle değil Günaha meyilli yüreğimizle düşündüğümüz şeylerde Günah olduğu Kurtarıcımız Tarafından söylenmektedir.
Ve Günah hakkında “Herkesin doğuştan ve HERKESİN GÜNAHKAR ve GÜNAHLI olduğu hakkında Elçi Pavlus ve Yuhanna şöyle demektedir.
Romalılar 3:23 “Çünkü herkes Günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.“
1.Yuhanna 1: 8 “Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz.“
Günah kavramı Müjdeyi anlamak için önemli midir? = Evet Çok Önemlidir.
Çünkü insan Günahlı olduğunu bilmezse neden Günahlarından kurtulmak istesinki yani olmayan birşeyden neden kurtulsun.
Genelde Kiliselerimizde, iş yerlerimizde vs. İman etmemiş kişilere İncil dağıtırız veya Kiliseye gelmelerini teşvik ederiz ve onların Kiliseye gelerek toplantılara katılarak Kutsal Kitap okuyarak kendi istekleri ile ve güçleri ile İsa Mesih’e gelip iman etmelerini bekliyoruz. Ve burada bizler o zaman yanlış yapıyoruz ve kişinin kendi doğruluğu ile kendi yüreğinin temiz olduğundan İman edip doğruluğunun mükafatı olarak Sonsuz ve Ebedi hayata kavuşacağını düşünmekteyiz. Daha öncede yazdığım gibi kişinin yüreği asla kendi başına bizim duyurmaya çalıştığımız müjde ile Rabbe yönelmez, Yönele bilmesi için kişinin Rabbe ihtiyacının olduğunu anlatmak gerekir, Çünkü Tek Kurtarıcı, Günahlardan Tek Temizleyici O’dur İsa Mesihdir.
Biz öncelikle Hepimizin Günahkar, hepimizin yüreğinin günaha meyilli olduğunu anlayabiliyorsak insanlara Müjdeyi daha sağlam ve daha etkili sunabiliriz. İnsanlarla Müjdeyi paylaşırken Rabbin bizleri çok sevdiğini, bizler için acı çektiğini, kendisini alçalttığını ve bizleri kendi çocukları olma hakkını verdiğini anlatırken aynı zamanda TÜM BUNLARI BİZLERİN GÜNAHLI OLDUĞUMUZDAN bizlerin günahdan kurtulabilmesi için Rabbe gelmelerini anlatmalıyız. Kanser olduğunu bilmeyen bir hasta neden gidip o kadar çok para ödeyerek kanser ilacı alıp içsinki?? İnsana önce biz bir doktor gibi Kanserli olduğunu ve tedavi olması gerektiğini anlatmalıyız ve Reçetesinede İSA MESİH yazmalıyız.

6.Tamamen bozulmuşluk Mesih İsa’yı başkalarına anlatmamız konusunda kullandığımız yöntemlerde bizi etkiler mi? Nasıl?
Tamamen bozulmuşluk, istisnasız tüm insanlığın düşmüş olduğuna inanmaktadır ve fikrine sahiptir. Buna göre günah bizi tamamen kökten etkilemektedir ve günahsız hiçbir insan yoktur. Biz bu sınavdaki 5. soruda Müjdeyi paylaşırken Günahtan da bahsetmemiz gerektiğini söylemiştik ve yine tekrarlayarak insanların tamamen bir günah batağında olduğunu anlatmak gerekir ama insanlar buna karşı kendilerine bakarak belki günah işlediklerini kabul edebilirler ama Tamamen günaha battığını “insansı kökten etkilediği için” kabullenmeye bilirler çünkü en azından birisine yardım ettiğini kurallara uyduğunu v.s. v.s. düşüne bilirler, bu durumda müjdeye ihtiyaçlarının olmadığını hissedebilirler. Ama biz onlara Tanrı’nın o yaptığımız işlere değil sadece lütufla kurtula bileceğini anlatmamız gerekecektir.

7.İnsanın iradesi ile insanın yetenekleri arasındaki ilişki nedir? Bizim özgür irademiz var mı? Görüşünü ayetlerle destekleyin.
İnsanın iradesi ve doğal yetenekleri vardır biz bu yetenekle ile düşünebiliriz, okuyabiliriz, görebiliriz v.s. v.s. yapabiliriz
Düşüne biliriz dedik bu düşüncelerimizde bizler için çok zor olan şeyleride düşüne bilir arzulaya biliriz örneğin uçmak gibi, uçmayı tüm insanlar isteyebilir ama doğal yetenek sınırsız değildir ve uçma eylemini gerçekleştiremeyiz ancak Tanrı’nın bize verdiği özgür irade sınırlı olduğu için bunları yapamayız
Örneğin benim yüreğimde İsa’yı seçme için Tanrı bana bir yetenek (arzu) vermemişse neden ben İsa’yı seçeyim ki, Çünkü benim yüreğimde iyiye karşı bir istek yoksa ben iyiyi seçmem çünkü o isteğe o yeteneğe sahip değilim.
Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. Yaratılış 6:5
Bu ayet’dede olduğu gibi insanlar özgür iradelerinden dolayı hep kötüyü hep günahı düşünüyorlar çünkü bu dünyada onlar cazip geliyor, çünkü yüreklerinde doğruluğu cazip kılacak yetenek arzu yok.
Sonuç olarak Özgür irademiz vardır bu doğal insan özgür iradesi ile birçok iş yapabilirim ama yeteneklerim sınırsız değildir bazı yeteneklere Tanrı’nın özgür iradeye ek olarak verdikleri ile sahip olabilirin. Örnek
Sizlere, Baba’nın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez dememin nedeni budur” (Yuhanna 6:65)
Burada Rab bu konuya açıklık getirmektedir. Tanrı herkese özgür irade vermiştir tüm seçilmişler gibi diğer seçilmemiş “ADALETİ ALACAK” kişilerde özgür irade vermiştir ve onlarında belli bir yeteneğe sahip olduğunu biliyoruz ama Tanrı ek olarak Seçilmişlerine İsa Mesih’e yönelme arzusu vermiştir.

8.”Karşı konulmaz lütuf” bizi Tanrının ite kaka kendi krallığına soktuğu anlamında mıdır? Neden ya da neden değil?
Karşı konulmaz Lütuf Tanrının bizi ite kaka krallığına soktuğu anlamı değildir.
Ama bu lütuf bizim ellerimizi ayaklarımız bağlayıp bize Tanrının istediğini yaptırdığı anlamında da değildir. Karşı konulmaz lütuf Karşı konulmazdır çünkü Tanrı yüreğimize koyduğu arzu ve istek bizim Tanrıya yönelmemizi sağlar ve tüm bu lütfu alanlarda amacına ulaşır.
“Baba’nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni ben asla kovmam.” (Yuhanna 6:37).

9.Eğer insanlar kendi günahları içinde ölüyseler (Efesliler 2:1) O zaman neden müjdeyi vaaz etmemiz gerekiyor. Bu konuyu açıklarken ayetlerle destekleyin.
Evet hepimiz tüm insanlar günahları içinde ölüydük “Sizler bir zamanlar, içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz.Efesliler 2:1”ama Tanrının lütfu ile şu anda bizler yeniden doğduk “Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. O’nun lütfuyla kurtuldunuz.” Efesliler 2:4 Bu ayetdede görüldüğü gibi bizler günahın içinde ölü olsak bile Tanrı’nın lütfu ve karşılıksız sevgisi sayesinde yeniden doğduk bunun için seçilmişler belki farkında olmasalar bile onlar ölü değildir onlar yaşıyorlar ve bu yaşadıklarının farkına varmaları için müjdeyi vaaz etmeliyiz. Ve ayrıca biz hangi insanın seçilmiş hangi insanın seçilmemiş olduğunu bilemeyiz eğer biz müjdeyi vaaz etmezsek bunlar seçilmemişlerdir diye seçilmiş olanada müjdeyi vaaz etmemiş olabiliriz.
Seçilmişlerin İman etmesi en önemli olay müjdeyi duyup iman etmesi değildir zaten onlar mutlaka yüreklerindeki karşı konulmaz etkin lütüfla Mesihi arayacaklardır Mesihe geleceklerdir. Ama seçilmişlerin seçilmiş olduklarının farkına varıp imanda daha erken gelişmeleride pekişmeleri ve büyümeleri önemlidir.

10. Evrensel çağrı ile etkin çağrı arasındaki farklılıkları açıklayın.
Etkin çağrı, Tanrı’nın yüreğimize koyduğu bir istek bir arzu bir yönlendirme çağrısıdır örneğin Tanrı’nın benim yüreğime Mesih Arzusu koydu ise ben Mesihi arzularım ve etkin çağrı isminden anlaşıldığı gibi etkindir ve amacına ulaşır.
Evrensel çağrı ise herkes tarafından işitilebilir ancak evrensel çağrıya etkin çağrıyı alanlar gelebilirler

11.Eğer Mesih İsa haç üzerinde bütün insanlığı kurtardıysa ve Tanrıyla barıştırdıysa Tanrının öfkesini kaldırmak için insanların günahlarını bağışladıysa neden bütün insanlık kurtulmadı?
Çünkü İsa Mesih tüm insanlığın, tüm dünyanın günahlarına kefaret olmadı, çünkü İsa Mesih tüm dünyadaki insanlar için dua etmedi. “Onlar için istekte bulunuyorum. Dünya için değil, bana verdiğin kimseler için istekte bulunuyorum. Çünkü onlar senindir” (Yuhanna 17:9).Ve İsa Mesih sadece Haç üzerinde önceden belirlenenler için önceden seçilenler için hayatını vermiştir. Ama bu İsa Mesihin Çarmıhta uğrumuza akıttığı kanın sadece seçilmişleri kurtaracak kadar yeterli olduğu anlamında değildir.!!


http://www.incilturk.com/Calvinizim/John_kalvin_Calvinizim.htm