#29593
Armagan
Anahtar yönetici
kingstongk;7105 wrote:
Merhaba arkadaşlar. Bir Müslüman olarak sitenize yazıyorum.
bazı sorularım var
soracagım sorular şunlar:

1.Hristiyanlıkta kadının giyimi nasıldır
2.Sizin inandıgınız tanrı ve bizim inandıgımız tanrı aynı mı?
3.Sizin bu Incıl degistirildi iddialarına karsı savunmanız nedir?
4.Siz Islam ve Muhammed hakkında ne düşünüyorsunuz
5.Size göre kimler cennete ve cehenneme gidecek
6.sizin Tanrıya ve Isa’ya olan inancınız nasıldır? Isa’nın özellikleri nelerdir?
7.Sizin dualarınız nasıldır?_
8.sizin ibadetleriniz nasıldır?
9.Size göre Tanrının inasnlardan istekleri nelerdir
10.mezhepler arasındaki farkları nasıl acıklıyorsunuz

bunları cevaplarsanız sevınırım

Sevgili Kingstongk kardeşimiz, sorularınıza kısaca yanıt vermek isterim. Daha ayrıntılı yanıtlar için forumun ilgili bölümlerine gidebilirsin…

  1. Hristiyanlıkta kadının giyimi nasıl olmalıdır? İsa der ki, ‘kim bir kadına şehvetle bakarsa yüreğinde o kişiyle zina işlemiş olur’… Bu nedenle hristiyan kadınlar ölçülü, bedenlerinin üst veya alt kesimlerini açmadan, vücutlarının hatlarını belli etmeyen giyisiler giyinmeye özen göstermelidirler ve erkeklerin dikkatini çeken dekolte giyimlerden ve aşırı makyajlardan kesinlikle uzak durmalıdırlar..
  2. Birçoklarına göre hem İslamın hem de Hristiyan inancının Tanrısı aynıdır. Ama Kutsal Kitapın ve özellikle İsa Mesihin sözlerini okuduktan sonra bu iki inancın aynı Tanrı’dan gelmediğini görürüz. Her iki inanc arasında cok büyük farklılıklar var olduğu için bu iki inanc aynı anda tek Kaynaktan ortaya cıkmış olamaz.
  3. İncil Tanrı Sözüyse eger, bunu hiçkimse değiştirmiş olamaz. Tanrı günahlı ve ölümlü insanlar gibi güçsüz değil ki Sözlerini koruyamasın! Sözlerini koruyamayan ve birilerinin bu sözleri değiştirmesine izin veren bir tanrı, her şeye gücü yeten Tanrı olamaz! Öte yandan İncilin değiştirilemeyeceği ve degiştirilmediğini kanıtlayan İncil, Kuran, arkeoloji ve tarih kayıtlarına da bakmak gerekir.. ilgili bölümlere bakınız..
  4. İslam dini ve İslam peygamberi İncilin ışığı altında incelendiğinde hem bu dinin hem de habercisinin Tanrının İncilde acıkladığı ve İsa aracılığıyla gerçekleştirdiği kurtuluş planı dışında olduğu görülür.
  5. İncile göre cennete sadece İsaya Rab ve Kurtarıcı olarak iman edenler, ruhsal anlamda yeniden doğuşu olan İsa Mesihin izleyicileri girecektir. Günahları kusursuz Kuzu olan İsanın kanında temizlenmemiş, isimleri İsanın hayat kitabına yazılmamış olan herkes cehenneme, sonsuz ateş gölüne atılacaktır.
  6. İsa görünmeyen Tanrı’nın görüntüsüdür. İsa 2000 yıl önce yeryüzünde insan bedeninde yaşamış olan Tanrının sonsuz Kelamıdır. İsa yatılmamıştır, Yaratandır. Henüz dünyaya gelmezden önce bile Tanrının sağında ta ezelden beri Var Olandır.
  7. Biz duada Tanrıyla birebir konuşuruz. Dularımız kalıplaşmış, ezbere dualar, anlamını bilmediğimiz, başka dilde söylediğimiz dualar değildir. Tanrı Türkçe anlayan bir Tanrıdır, bu yüzden Ona Türkçede, anadilimizde, yüreğimizden gelen sözlerle tapınır ve Onu yüceltiriz!
  8. İbadetlerimiz ruhta ve gercektedir. Örneğin Kutsal Kitapta bulunmayan Kalıplasmış kilise ayin ve törenleri bizi ilgilendirmez. Tanrıyı her zaman ve her yerde yüceltebiliriz.
  9. Tanrının insanlardan istediği şey, herkesin gelip Kurtarıcı İsaya iman etmesi ve kurtulmasıdır.
  10. Mezhepler belirli konulardaki Kutsal Kitap ayetlerinin farklı farklı yorumlanması yoluyla ortaya çıkmış inanç farklılığının adıdır. Kutsal kitap mezhepçiliğe onay vermez. Ama bazıları maalesef hala kendi farkli görüş ve düşüncelerini her şeyin üzerinde görmeye devam etmektedir.

Esenlikler Diliyorum..