Re: Hrısrıyan’lıktan ..Müslümanlığa Geçenler.

#36856
Anonim
Pasif

Tarihleri tekrar yazmakta fayda var. Aşağıda Saba kardeşin yazısını bulacaksınız.

Matta, Markos,Luka,Yuhanna,ın Yazılış Tarihiİncil.Görgü tanıkları ve görgü taniklarının birinci agzidan Her bölümü M.S.40.80 yıllarında yazılmıştır.birbiri ile benzer İsa mesihin Yaşamı ve ögretileri ile ilgilidir.
MARKOS.İncilin en kısa bölümüdür Markos İsa Mesihin Yanında degildi Petrusun ögrencisiydi.Ayrıntılı,anlatım canlıdır.PetrusunVaazlarını ve Mesihin ögretişlerini içerir.Markos Rabbin yanında deyildi .MS.50.55 yıllarında yazılmıştır Latın sözcüklerini icermesi bakımından Romada yazıldı ifade edilir.

MATTA.12 Elçiden biridir.Levi olarakta tanılır Yahudileri Mesihe kazandırmak ve İbrani Mesih inanlarını egitmek için MS.45 Yılında Müjdeyi önce Aramice olarak yazdı daha sonra bu evrensel kullanım için M.s.50.55 Senelerinde Yunancaya çevrildi.Matta Eski antlaşmayı seven,dikkatli dindar,egitimli Yahudi bir Vergi görevlisiydi.

LUKA.Luka bir Doktor ve tarihciydi.Yahudi deyildi.Başka ulustan gelme İlk ve tek kişiydi,Antakyalı olup Pavlus ile bulunmuş ve Pavlusun ögrencisiydi.İncilin devam niteliyini taşıyan Elçilerin İşleri Bölümününde yazarıdır.İ.S.61.62 senelerinde yazmıştır.
YuHANNA.!2 Havarıden biridir .M.S.69 yıllarında Efesteyazdıgı sanılmaktadır,dil Grekçedir,Filistinde yaşayan bir yahudi,dir.Olgun ve adanmış imanlıların en sevdigi bölümü yazmıştır.Müjdesinde herkezin tanık oldugu 7 Mücizeden bahseder ve bunun üzerine kurmuştur..Yaşlılık dönemine kadar İsa Mesihi takip etmiş ,Ve Dogal olarak ölen tek Havaridir.