Re: Hrısrıyan’lıktan ..Müslümanlığa Geçenler.

#36855
Anonim
Pasif

Sevgili kaplanbey.

Çok önyargılısınız ve bu önyargınızla sadece kendinize zarar veriyorsunuz. İslam dinini tartışacak değilim çünkü burası İslam sitesi değil ve tartışma platformu hiç değil.
Dört büyük kitaba (yani Tevrat Zebur İncil ve Kuran’a) inandığınızı söylediniz. Okumadığınıza nasıl iman ediyorsunuz? Yani ben bir kitap yazsam ve desem ki: “Kaplanbey, kitabımı beğendiniz değil mi?” Bana: “Okumadım o yüzden bilmiyorum” demez misiniz? Bu da onun gibidir, Tevrat Zebur ya da İncil’i okumadığınız halde ‘iman ediyorum’ demek doğru değildir.
Kuran’dan korktuğumuz yok, niye korkalım? Biz de bütün peygamberleri kabul ediyoruz. Bütün peygamberlerin İbrahim oğlu İshak soyundan geldiğini biliyoruz. Son peygamberin de Yahya olduğunu kabul ediyoruz. Şayet İncil’de şöyle yazılıdır: «Kutsal Yasa ve peygamberlerin devri Yahya’nın zamanına dek sürdü. (Luka 16:16). Peygamberlerin devri Yahya’ya dek sürdü. Yahya’dan sonra Mesih geldi ve başka peygambere de gerek kalmadı. İsa Mesih şöyle demiştir: Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersizkılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. (Matta 5:17). İsa Mesih tamamlamaya geldi, her şey tamamlandı!
Dünya’nın bir Yaratıcısı olduğunu biliyoruz, buna kimse itiraz edemez. Biz Kuran’a inanıyor olsaydı Müslüman olmamız gerekirdi. İnanmadığımız için Hristiyanız. Daha önce belirttiğim gibi, Mesih (Tanrı’nın beden almış hali) geldi. “BEN SON’UM” dedi. O’ndan başka kimsenin gelmeyeceğini söyledi. Kendi sözlerinin ASLA değiştirilemeyeceğini ve ebediyen kalacağını belirtti: Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. (Markos 13:31). Bu sözlerden sonra başka birini beklemek doğru mudur?
Kuran’ı ezbere bilenler olduğunu biliyoruz ama kime ne faydası var? Bununla bir dinin hak olduğu mu ispatlanıyor?
Kuran’ı okurken insanın içi tuhaf oluyor dediniz, bunun sebebi Kuran’ın Arapça okunduğudur. Bunun nedeni insanları psikolojik olarak etkilemektir. Tanrı psikolojik manipüleden nefret ediyor. Kuran okunurken müzikle ve Arapça okunuyor, kısacası insanları etkilemek için yapılıyor. Tanrı’nın buna ihtiyacı var mı? Şayet Tanrı kendi sözünün herkese kendi dilinde iletmek istemiştir. Bu yüzden biz de İncil’i kendi dilimizde (kimisi Türkçe, kimisi Almanca, kimisi Arapça, kimisi Çince) okuyoruz. Amaç, kendi dilimizde Tanrı’nın bize söylediğini anlamaktır.
Medyanın (sadece Türk medyasının) ortaya attığı iddia, “Gerçek İncil bulundu” iddiasıdır. Daha sonra zaten onun sahte olduğu anlaşıldı. Medya yalan söyleyerek bulunan kitabın 1500 önceye ait olduğunu ileri sürdü. Gerçek şu ki o kitap M.S. 1500 yıl sonra yazılmıştır. Bunu kitabın kendisinden okuyabilirsiniz.
Tanrı sözü değişmez sevgili kaplanbey. Tanrı O’nu korumaktan aciz değildir, Tanrı güçlüdür. Size tavsiye önyargılarınızı bir kenara bırakıp, “şu Hristiyanlar neye inanıyor” diye kendinize sormanız. Sitede sizin işinize yarayacak birçok konu var. Onlardan yararlanabilirsiniz. Daha fazla sorunuz varsa sorabilirsiniz.

Esenlikle!