ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Evlilik, Boşanma Hristiyanlıkta Çok Eşlilik Var Mıdır? Re: Hristiyanlıkta Çok Eşlilik Var Mıdır?

#31241
Anonim
Pasif

@abdulKadir 10339 wrote:

Ama benim, İsa’nın 5 gelinle evlendiğini söylediğimi nerden çıkardınız??? Ben benzetmeye sadık kalarak damadın 5 gelinle evlendiğini söylemişim. Benzetmedeki damat İsa’yı temsil ediyor olabilir. Ama ben anlatılan hikayeyi benzetme olmaktan çıkarıp sadece kullanılan dile dikkat çektim.
Ne demek istediğimi birde şöyle ifade edeyim:
Sizler, çok eşliliği zina ile eşdeğer görüyorsunuz. Yani birden fazla evlenen bir adamı zina etmiş gibi kabul ediyorsunuz. Eğer bu doğruysa, nasıl hz. İsa bu 10 bakire benzetmesini yapmış olabilir? Bu benzetmede 5 akıllı gelinin damatla evlendiğinden bahsedilmesi, damadın zina yaptığını göstermez mi? Bir peygamber ise, kutsal yasaya aykırı bir konuyu benzetme dahi olsa dile getirmez. Temsilden de anlaşıldığı gibi 2 bakireden de bahsedilebilirdi. Biri akıllı biri akılsız olurdu ve verilmek istenen mesaj pekala verilebilirdi. Ama 10 bakireden ve 5’ile izdivactan bahsediliyor. İsa, vermek istediği mesajı bir zina benzetmesiyle mi veriyor, (haşa)???

Sevgili abdulkadir,

Yukarıdaki yazınızda yapmış bulunduğunuz hristiyanlık ile ilgili yanılgı malesef başka konularda da müslümanlar tarafından yapılagelmektedir.

Bunun en önemli örneği “Baba-Oğul” ilişkisinde yaşanmaktadır. Bu konuyu (sayıları giderek azalsa da) pek çok müslüman cinselliğe çekmekte, ve maneviyattan arındırarak çok çirkin bir tabloya yönlendirip bu şekilde yorumlara gitmektedirler.

İncilde bahsi geçen 10 bakire ve gelinler benzetmeleri işte tıpkı “Baba-Oğul” ilişkisi ile aynı yönde yorumlanıp, dünyevi maddiyata sokulmamalı ve altı çizilmek istenen manevi kavramlar haricinde düşünülmemelidir.

Aksi taktirde Tanrının zina yoluyla bir çocuk edinmesinden tutun da, İsa’nın vermek istediği mesajı zina benzetmesiyle verdiğine kadar uzanan çok çirkin ve hiç bir inançlı insana yakışmayacak yorumlara ulaşabiliriz.

Sevgi ve esenlikler…