ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Evlilik, Boşanma Hristiyanlığın flörte bakışı nedir? Re: Hristiyanlığın flörte bakışı nedir?

#30737
Anonim
Pasif

Sevgili Burç
Pavlus’un 1.Korintliler 7. bölümünden örnek vermişsin ve Katolik ve ortodoks kiliselerin önderlerinin bu ayetlere dayanarak evliliklerinin yasaklandığını öne sürmüşsün. Bu doğru değildir, zira bahse konu olan bölümün tamamını okursan Pavlus’un evliliği yasakladığı gibi bir sonucun çıkarılmasının yanlış olduğunu göreceksin. Ortodoks kilise rahiplerinde ise senin söylediğin şekilde evlilik yasağı yoktur, evlenip çocuk sahibi olabilirler. Katolik kilise rahipleri ise evlenemezler fakat bunun sebebi senin işaret ettiğin ayetlerin evliliği yasaklaması değildir, Katolik mezhebi bize şu anda çok uzak, onlar sadece kutsal yazılara dayanarak dinsel emirler ve yönergeler izlemiyorlar,Papalığın aldığı kararlar ve Aziz tabir ettikleri kişilerin Tanrıdan aldıkları esinler de onlara dinsel emir mahiyetinde uygulamalar içine sokabliyor. Bunlar şimdilik bizim için algılayışımız tarzı bakımından çok uzak. Biz tek kaynak olarak kutsal yazıları kabil ediyoruz. İkinci olarak ta şunu belirteyim, Katolik Rahiplerin evlilik yasağının dayandığı temel Mesih’in örnek çoban olarak evlenmemiş olmasıdır.