ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Evlilik, Boşanma Hristiyanlığın flörte bakışı nedir? Re: Hristiyanlığın flörte bakışı nedir?

#30826
Anonim
Pasif
Timoteus;9502 wrote:
Sevgili Burç
Pavlus’un 1.Korintliler 7. bölümünden örnek vermişsin ve Katolik ve ortodoks kiliselerin önderlerinin bu ayetlere dayanarak evliliklerinin yasaklandığını öne sürmüşsün. Bu doğru değildir, zira bahse konu olan bölümün tamamını okursan Pavlus’un evliliği yasakladığı gibi bir sonucun çıkarılmasının yanlış olduğunu göreceksin. Ortodoks kilise rahiplerinde ise senin söylediğin şekilde evlilik yasağı yoktur, evlenip çocuk sahibi olabilirler. Katolik kilise rahipleri ise evlenemezler fakat bunun sebebi senin işaret ettiğin ayetlerin evliliği yasaklaması değildir, Katolik mezhebi bize şu anda çok uzak, onlar sadece kutsal yazılara dayanarak dinsel emirler ve yönergeler izlemiyorlar,Papalığın aldığı kararlar ve Aziz tabir ettikleri kişilerin Tanrıdan aldıkları esinler de onlara dinsel emir mahiyetinde uygulamalar içine sokabliyor. Bunlar şimdilik bizim için algılayışımız tarzı bakımından çok uzak. Biz tek kaynak olarak kutsal yazıları kabil ediyoruz. İkinci olarak ta şunu belirteyim, Katolik Rahiplerin evlilik yasağının dayandığı temel Mesih’in örnek çoban olarak evlenmemiş olmasıdır.

Kişisel bazı sebeblerden dolayı online olamamaktaydım… Cevabı yeni yazabiliyorum…

Bir kere sözlerim yanlış aksettirilmiş, ilk başta bunu düzeltmek istiyorum.

Ben vermiş olduğum ayetlerde Pavlus’un evliliği yasakladığını söylemedim. O ayetlerde Pavlus evlenmemenin, evlenmeye nazaran çok daha iyi bir seçim olacağını ifade eder! Dolayısıyla Katoliklerin ya da Ortodoksların ruhban sınıfının evlenmemesini Kutsal Kitapla bağdaştırmazsak, her zaman ki gibi gelenek-göreneklere göre davranıyorlar tarzında yorumlar getirirsek bu çok büyük bir yanlış olur. Çünkü, belirttiğim gibi, evlenmemenin, evlenmeye nazaran çok daha iyi bir seçim olacağını Pavlus’un bizzat kendisi söyler.

Eğer sorun, Pavlus’un bir yerde evlenin derken başka bir yerde evlenmeyin demesiyse gelin bunu tartışalım, hangisi doğrudur… bu konu üzerine kafa yoralım; ama eğer derseniz ki din görevlilerinin evlenmemesi Kutsal Kitapla alakalı değildir, bu insanlar gelenek – göreneklere göre davranıyor… İşte burada size karşı çıkarım… Çünkü Kutsal Kitabın bizzat kendisi evlenmemenin, evlenmeye nazaran çok daha iyi bir seçim olacağını söyler…

Ayrıca Ortodoks ruhban sınıfının evlendiğini de ilk kez sizden duydum… Bu konu hakkında fazla yorum yapmaya gerek yok… Ortodoks ve Katolik camiasında bu sınıftaki insanlar kesinlikle evlenmezler… Araştırılması kolay olsun diye, II.Mesrop’u örnek gösterebilirim…