#30690
Anonim
Pasif

Sayın kores ve sayın burç, yazılımlarınız ve Rab yolunda verdiğiniz emekleriniz için çok teşekkür ederim.Böyle bir konuda, diğer inanlı olan kardeşlerin de bu konuda yazacakları yorumları okumak isterdim.

Neden ? denirse ! Çok basit. Yazılanların düşünce panelimizi açtığı gibi; Kutsal Kitap ile daha çok vakit geçirmemizi sağladığı ve Tanrı ile olan ilişkilerimize bir bağlamda sağlamlık getirdiği düşüncesindeyim. Kutsal Kitap çevirilerindeki bazı dilsel olgular, ayetleri kendimize göre yorumlamaktaki hatalarımız, kullandığımız sözcüklerin anlamlarındaki yaklaşımımız vb. şeyler, Kutsal Yazıları anlamamızda bir zorluk doğurabilir. Bu sorunu da karşılıklı olarak seviyeli ( Rab’be yakışır bir şeklide ) bir iletişimle halledebileceğimiz kanaatindeyim.

Mırıldanır bir şekilde de olsa Tanrı’yla konuşmalarımız – ne şekilde olursa olsun – Kutsal Ruh’un yardımıyla O, ne demek istediğimizi anlamaktadır.

Biz inanlılar, Tanrı’nın merhametiyiz.
Ayak izimiz, Mesih’tir ve yolumuzdur.
Birer inanlı olarak; Rab’de kararımızı kendimiz verdik.
İnsan, canına karşılık ne verebilir ? isamesihyasiyor jesus…