#30397
Anonim
Pasif

Hezekiel, Mesih doğmadan beş yüz yıl kadar önce Babil’de tutsak bir Yahudi’ydi. Rab, ona sık sık görümler yoluyla konuşurdu. Bu görümlerden biri şöyle başlar: ” Tanrı beni görümlerde İsrail diyarına götürdü ve çok yüksek bir dağ üzerine koydu ” ( Hez. 40:2 ) Daha sonra Hezekiel’in önünde ” tunç görünüşlü bir adam ” belirir. Adamın elinde keten ip ve bir ölçü kamışı vardır. Hezekiel bu adamın, Kudüs’teki dağda yer alacak yeni tapınağı ölçtüğünü görür. Yahudiler, gelecekte bu dağda tapınacaklardır. Tapınağı ölçen adam, Hezekiel’e tapınağın kurallarını, orada yer alacak nesneleri ve nasıl kurban sunularak tapınalacağını anlatır. Adam, Hezekiel’i tapınağın doğuya bakan kapısına getirir. Orada, kapının altından çıkan sular doğuya doğru akıyordu ( Hez. 47:1 ). Hezekiel, kuzey kapısından çıkarılarak; Ürdün ırmağına doğru bakan dış kapıdan geçirilir. Tapınağın sağından su akmaktadır.

Hez. 47:3-7 ayetlerinde; Hezekiel, kuru topraktan alınıp görkemli bir ırmağın sularına götürülüyor. Birçok kişi bu ırmağın Kutsal Ruh’un yaşam sularını temsil ettiği konusunda fikir birliği içindedir. Ne büyük bir deneyim ! Soğuk bir dinin ölü kuruluğundan çıkıp Kutsal Ruh’un capcanlı gerçekliğini tatmak ! Kurtuluşumuzun bu yönünü tanımak ne kadar heyecan verici ! Bunu anlatmaya dil yetmez. Karizmatik ve Pentikostçu akımların dünya çapında büyüdüğüne şaşmamak gerek !

Rab, bana bu etkileyici görüm aracılığıyla, ruhsal çürümüşlüğe mahkum olmamak için gereken dersleri verdi. ( R. BONNKE )

Karizmatik: Armağanlı, ruhsal armağanlı, mevhibeli. Kutsal Ruh’un armağanlarına inanan ve kilisenin ruhsal olarak bina edilmesi için bunları kullanmayı amaçlayan akım.
Pentikostçu : 20. yüzyılın başlarında, Kutsal Ruh’un, imanlıların üzerine dökülmesiyle ve ruhsal armağanların imanlılarda yeniden işlemeye başlamasıyla kurulan akım.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? isasiyahbeyaz