#29016
Anonim
Pasif

Temiz olan ve olmayan gıdalara ilişkin yasalarla birlikte İsa’nın bu ilkeyi de elinin tersiyle itmiş olduğu ve izleyicilerinin bu özgürleştirici ilkelere ayak uyduramayacak ölçüde bir ” ürkeklik ” içinde bulundukları tezi en az iki nedenle hatalıdır. Birincisi, Levililer 18 ve 20’de kutsallık yasasına ilişkin ayetlerde ve bir eşcinselin kolay savunamayacağı davranışlarından ensesti ve hayvanlarla cinsel ilişki kurmayı kınarken aynı saflık terminolojisini kullanıyor. İkinci olarak, bir takım besinleri yiyebilme özgürlüğünden hayvanlarla cinsel ilişkinin de özgür olduğu sonucunu çıkarmak, eşcinsel ilişkiyle üreme olanaksızlığını, dolayısıyla insanın bütünselliğini gözardı etmek olur. Çünkü gıda tüketiminden çocuk meydana gelmez.

Bu arada çoğunluğun eşcinsel azınlığa yönelik horlayıcı yaklaşımında aşırı bir duyarsızlık ve ikiyüzlülük olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Eşcinsellik ahlaksızlıktır, ama Kutsal Kitap normları açısından zinadan ya da öteki sapkınlıklardan daha ahlaksız değildir. El ele tutuşmuş eşcinsel bir çiftin görüntüsünden kanı beynine sıçrayan biri, aynı öfkeyi her gün televizyonda, sinemada karşımıza çıkan zina eden ya da evlilik dışı yaşayan çiftlerin, sarmaş dolaş görüntüleri karşısında neden göstermez ? Ya da işin daha can alıcı noktası , aynı kişi kendi şehveti nedeniyle niçin aynı ölçüde hor görülmez ? … bir eşcinselin özdenetimi evlilikte cinsel doyuma izin vermez, içinde zinaya karşı eğilim duyan biri bunu pekala yapabilir. Kutsal Kitap’ın verdiği örneğe ayak uydurabilmek için eşcinsellerin hayatlarına yeni bir yön vermeleri ya da en azından cinsellikten uzak durmayı becermeleri şarttır. Bunun zorluğu bir hayat arkadaşı beklemekten ya da kendini tek kişiye bağlılıkla kısıtlamaktan fazladır. ( T. E. SCHMIDT )

Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun