#29005
Anonim
Pasif

Sayın Bluebottle,

Esşcinsellik Tanrı’nın gözünde günahtır. Siz birbirine aşık, birbirine delice bağlı olan eşcinselleri ayrı bir katagoriye mi koyuyorsunuz? Yani diğer eşcinsellerden farklılar öyle mi? Sizce onların bu ilişkileri Tanrı’nın gözünde günah değil de kutsal bir ilişki midir?

Siz cinsel tercihinizi yapmışsınız, ve bu da sizin özel yaşamınız. Bunu yaparken lütfen Tanrı’yı, O’nun kutsal Sözleri’ni işin içine karıştırmayın! Hem Tanrı’ya iman ediyorum deyin, öte yandan da Tanrı’nın yapma dediği günahları allandıra pullandıra süsleyip, kutsal bir sevgi olarak insanlara anlatmaya çalışın, buna gülerler… Siz kendi kendinizi aldatıyorsunuz Bluebottle. Lütfen bu inadınızdan vazgeçin.

‘Günahkarların, Tanrı Egemenliği’ni miras almayacaklarını bilmiyor musunuz? Aldanmayın, ne fuhuş yapanlar Tanrı’nın Egemenliği’ni miras alacaktır, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular’ (1.Korintliler 6:9.10).

‘Tanrı’yı bildikleri halde O’nu Tanrı olarak yüceltmediler, O’na şükretmediler. Tersine, düşüncelerinde budalalığa düştüler; anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü.

Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar.
Ölümsüz Tanrı’nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler.
Bu yüzden Tanrı, birbirlerini aşağılasınlar diye, onları yüreklerinin tutkuları içinde ahlaksızlığa teslim etti.

Tanrı’yla ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradan’ın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. Oysa Tanrı sonsuza dek övülmeye layıktır.

İşte böylece Tanrı onları utanç verici tutkulara teslim etti. Kadınları bile doğal ilişki yerine doğal olmayanı yeğlediler.

Aynı şekilde erkekler de kadınla doğal ilişkilerini bırakıp birbirleri için şehvetle yanıp tutuştular. Erkekler erkeklerle utanç verici ilişkilere girdiler ve kendi bedenlerinde sapıklıklarına yaraşan karşılığı aldılar.

Tanrı’yı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara teslim etti’ (Romalılara Mek.1:23 -28).

‘Bana, ‘Ya Rab, ya Rab!’ diye seslenen herkes Göklerin Egemenliği’ne girmeyecek. Ancak göklerdeki Babam’ın isteğini yerine getiren girecektir’ (Matta 7:21).

‘Onları meyvalarından tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, devedikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi, her iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç ise kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır’ (Matta 7:16 – 20).

Umarım, yukarıda Tanrı’nın Kutsal Sözü olan İncil’den alıntıladığım bu ayetler yüreğinize konuşur.

Tanrı kutsaldır ve günaha bakmaz. Benim kimseyi yargılamaya hakkım yok, ne eşcinselleri, ne de diğer günah içinde yaşayan insanları. Çünkü onlar zaten Tanrı’dan uzak bir yaşam sürüyorlar ve onları Tanrı yargılayacaktır. Ama siz kalkmış hem imanlıyım diyorsunuz, diğer yandan da Tanrı’nın Sözleri’ni çarpıtıp, işinize gelmeyenleri geçersiz kılmaya çalışarak yalanlıyorsunuz! Yapmayın lütfen!

Size tavsiyem, bunun için samimi bir şekilde dua ederek Rabbe yaklaşın, tövbe edin. Rab günahlarınızı bağışlamaya ve size yardım etmeye hazırdır. Kutsal Kitap diyor ki:

‘Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür’ (Matta 6:24).

Rabbin sizi bereketlemesini ve doğruyu bulmanıza yardımcı olmasını diliyorum.

Sevgiler