#30560
Anonim
Pasif

RAB’bin Ruhu senin üzerine güçlü bir biçimde inecek. Onlarla birlikte peygamberlikte bulunacak ve başka bir kişiliğe bürüneceksin. Bu belirtiler gerçekleştiğinde, duruma göre gerekeni yap. Çünkü Tanrı seninledir. ( 1. Samuel 10:6, 7 )

Saul, sıradan bir insandı; ama Tanrı tarafından kral olması için seçildi. Tanrı’nın peygamberleri ona Rab’bin Ruhu üzerine inince başka bir adama dönüşeceğini söyledi. Tanrı’nın peygamberi ona: ” Başka bir kişiliğe bürüneceksin. Bu belirtiler gerçekleştiğinde, duruma göre gerekeni yap ” dedi.

Saul’a bir sınırlama getirilmediğine dikkat edelim; Tanrı’nın adamı ona, ” duruma göre “, başka bir deyişle ” durum neyi gerektirirse ” demişti. Saul, sıradan biriydi; ama Rab’bin Ruhu üzerine inince bambaşka biri oldu.

Şimdi de Şimşon’a bakalım. Şimşon, İsraillilerin Filistliler’in elinden kurtulmaları için Tanrı tarafından seçilmişti. Şimşon, olağan davranan ve düşünen sıradan bir gençti. Mükemmel bir çocuk değildi. Dahası, bazı dönemlerinde isyankar olmuştu. Ama o hala Tanrı’nın İsrail’in kurtuluşunu başlatmak için seçtiği kişiydi.

Aşağıdaki ayetlerde, Tanrı’nın Ruhu’nun bir insan üzerine indiğinde neler olduğuna dikkat edelim:

Böylece Şimşon annesi ve babasıyla Timna’ya doğru yola koyuldu. Timna bağlarına vardıklarında, genç bir aslan kükreyerek Şimşon’un karşısına çıktı. Şimşon üzerine inen RAB’bin Ruhu’yla güçlendi ve aslanı bir oğlak parçalar gibi çıplak elle parçaladı. Ama yaptığını ne annesine ne de babasına bildirdi. ( Hakimler 14:5, 6 ) gv

Bunu normal bir insan yapamazdı. Ama Rab’bin Ruhu, Şimşon’un üzerine güçlü bir şekilde inince o, aslanı parçalayarak öldürdü. Tanrı, değil; Şimşon’un üzerindeki Tanrı gücü sayesinde bu işi başardığını unutmayalım.

Söz, Mesih’ti; O, Hak’tı.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? isasiyahbeyaz