Re: Esenlik

#30178
Anonim
Pasif

Esenliğin bizi Kutsal Ruh’a bağladığını biliriz. Bunu söylemenin bir başka yolu da Kutsal Ruh’un sadece huzurlu bir ortamda etkin olduğudur.
Esenlikte güç vardır. Rab’bin bizlere bıraktığı mirastır bu.

Yu.14: 27 Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size
dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

Herhangi bir sorununuz oldugunda Şeytan keyfinizi kaçıramazsa, üzerinizde hiçbir gücü bulunmaz. Etkisizdir.
Gücünüz sakin,esenlik dolu, güvenen tutumunuzu korumanızda yatar.
Şeytan’ın gücü ise sinirlerinizi alt üst edip sizi korkuya düşürmekte gizlidir.

Kendinizi sıkıntılı bir durumda bulduğunuzda, hedefiniz sadece sakin kalmak olmalıdır.
Sinirlenerek Şeytan’ın istegini gerçekleştirmeyin.
Şeytan sizi duygusal bakımdan alt üst etmeye bayılır. Bu durumda olan kişinin ilk yaptığı, çevresine sözlerle saldırmak olur.

Yak.3: 5 Bunun gibi, dil de bedenin küçük bir üyesidir, ama büyük işlerle övünür. Düşünün, küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir.
Yak.3: 6 Dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir.

Dilimiz bedenimizin üyeleri arasında, tüm varlığımızı kirleten ve yozlaştıran bir kötülük dünyası, cehennem tarafından yakılan bir ateştir.
Bu ayetlerde, Şeytan’ın denetimi ele geçirmek için sizin kontrolü kaybetmenizi istediğini görürüz.
Kiliseye yada bir Kutsal Kitap çalışmasına gitmek için hazırlandığınızda, Şeytan’ın üzerinizde kurmak istedigi egemenliği ve baskıyı hissetmişsinizdir.
Yak.3: 18 Barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler.
Tanrı Sözü’nün yaşamlarımızda kök salıp iyi meyveler vermesi için, barış yapıcı biri tarafından vaaz edilmesi yada öğretilmesi gerekir.
Bizimde, Tanrı Sözü’nü dinlerken barışçıl bir tutum takınmamız gerekmektedir.

2.Ko.2: 11 Öyle ki, Şeytan’ın oyununa gelmeyelim. Çünkü onun düzenlerini
bilmez değiliz.

Şeytan bizi kandırmak ve yanlış yola sürüklemek için değişik oyunlara başvurur.

1.Pe.5: 8 Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor.

Dikkatli olmamız gerekmektedir.
Her kızmaya yada sıkılmaya başladığımızda, durup kendimize sormalıyız.
Şeytan’ın ne yapmaya çalıştığını, nedenleri ve sonuçları düşünmemiz gerektigini düşünmeliyiz.

Ef.4: 26 Öfkelenin, ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın.
Ef.4: 27 İblis’e de fırsat vermeyin.

Şeytan’ın yaşamlarımıza el atmasına fırsat vermemek için öfkelenmemeliyiz.
Öfkemize hakim olabilmeli ve öfkelerimizi yüreklerimizde barındırmamalıyız. Öfkemizin kalıcı olmasına izin vermemeliyiz.
Öfke ve kızgınlık, sevincimizin yok olmasına sebep olur.
Kutsal Ruh’un sadece huzurlu bir ortamda çalışır. Kargaşa içersinde çalışmaz. Huzur içinde çalışır.
Şeytan ise kargaşadan hoşlanır. Kargaşa ise esenliğimizin yok edilişinin gerekçesidir.
Daima esenlikte kalabilmek için, yaşamlarınıza özdenetim uygulamalıyız.

Luk.22: 46 Onlara, “Niçin uyuyorsunuz?” dedi. “Kalkıp dua edin ki ayartılmayasınız.”

İsa bizlere ayartılara düşmememiz için dua etmemiz gerektiğini ögretmektedir.
Şeytan’a karşı koymak için, kendimize yada kendi kuvvetimize güvenmemeliyiz.
Şeytan her an için esenliğimizi çalmaya çalıştığından, Tanrı’dan Şeytan’a karşı koyabilmemiz için size lutfetmesini dileyin.
Rab’den sizi güçlendirmesini ve size yardım etmesini isteyin.

Yu.15: 5 Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.

Mesih aracılığı ile her şeyi yapabiliriz. O’nsuz hiçbir şey yapamayız.
O’ndan yardım istemekten kaçınmamalıyız.
Tanrı’nın sizlere yardım etmesini istiyorsanız, alçakgönüllü bir tutumumuz olmalıdır

1.Pe.5: 5 Ey gençler, siz de ihtiyarlara bağımlı olun. Hepiniz birbirinize karşı alçakgönüllülüğü kuşanın. Çünkü, “Tanrı kibirlilere karşıdır, Ama alçakgönüllülere lütfeder.”

Ef.6: 10 Son olarak Rab’de, O’nun üstün gücüyle güçlenin.

ESEN KALINIZ
RAB’DE KALINIZ.