Re: Düşündüğün gibi düşüneyim…

#34652
Anonim
Pasif

@imif-1940 16656 wrote:

Mesih Ruhu esinleri ile düşünmenin tadını ve mutluluğunu almış olanlar, sıkıntılarla denenmelerinde Allah’a böyle yalvarırlar! Yüreklerindeki arzu ve hasret, Allah’a şöyle sunu olur:

‘Düşündüğün gibi, beni düşündür’

Çünkü tüm beşeriyetin tutsak olduğu kötü şey, İNCİL’de şöyle açıklanır:

“Bedene göre olanlar, bedenin şeylerini düşünürler…” (Rom. 8:5). Benliğe ve benlik düşüncelerine teslim olanlar, Allah’ın düşündüğü gibi düşünemiyorlar! Çıkmazlarda kendi düşünceleri ile düşünenlerin çektikleri sıkıntıları bilen Rabbımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih, daha onlar konuşarak düşüncelerini beyan etmeden, yüreklerindeki düşünceleri ve niyetleri biliyor! İnsan nasıl düşünüyorsa öyle oluyor!
Hatta düşünceler, hayallere dönüşebiliyor!

İNCİL’de Allah’ın düşüncesinin yaşam ve esenlik olduğu tarif ediliyor (Rom. 8:6). İNCİL okumakla Allah gibi düşünmenin kapısına geliyoruz ve içimizde doğan arzu ile, ‘senin gibi düşüneyim’ diye ah çekiyoruz.
Diyebilirim ki, tüm mutsuzlukların ve gerginliklerin sebebi, Allah gibi düşünmemektir!

İNCİL okuyanlar için Allah’ın sevindirici haberi şöyledir:

“Çünkü sizin için düşünmekte olduğum düşünceleri ben bilirim, RAB diyor, kötülük düşünceleri değil, ancak sonunuzda size ümit vermek için esenlik düşünceleridir. Ve beni çağıracaksınız, ve gidip bana dua edeceksiniz, ve sizi işiteceğim. Ve beni arayacaksınız, ve bütün yüreğinizle beni arayınca bulacaksınız. Ve kendimi size buldurtacağım, RAB diyor, ve sizi tutsaklıktan geri getireceğim,…” (Yeremya 29:11-14).

Allah’ın düşündüğü düşünceler, kalbimize Ruh esinleri ile doğdukları vakitte, onlarla düşünürken Allah’a göre düşünmüş oluyoruz! Allah’ın düşüncesi ile düşünürken, içimizde Allah’a yönelme isteğimiz oluyor! Böyle isteklerle Allah’tan dileklerimiz mutlaka işitiliyordur. Bu istekler, benlik isteklerinden farklı şeylerdir.

Bundan önceki paylaşımıma katılan Kemal Başaran kardeşimle de, Allah’ın egemenliğinin nasıl bir şey olduğunu irdelerken “düşünceler egemenliği” üzerinde paylaşıma devam ediyoruz. Bu sitede yazıları ile paylaşımlara katılan üyelerimizin zihinlerine egemen olan düşünceler var! Bu düşünceleri İNCİL ışığında irdelerken “düşünceler egemenliği” başlığı altında bir genelleme yapabiliriz. Her insan, zihnine egemen olan düşüncenin insanıdır ve düşüncesini savunur. Fakat Allah, “gökler nasıl yerden yüksekse, yollarım sizin yollarınızdan, ve düşüncelerim sizin düşüncelerinizden öyle yüksektir”diyor (Yeşaya 55:9). Mesih Ruhu esinleri ile düşünenler, Allah’ın düşüncelerinin gökselliğine tanıktırlar.

Mesih Ruhu’ndan esin almaktan yoksun olan insanlar, ölüm saatlerinde acaba nasıl düşünüyorlar? Kapıldıkları karamsar düşüncelerle sanrılar, korkular ve işkenceler mi çekiyorlar? Her insan, dünyadan ayrılırken acaba hangi düşüncenin egemenliği altında? İnsan canını korkunç karanlığa sürükleyen düşünceler, Allah’ın düşünceleri değildirler! Bundan emin olabiliriz. Şimdi ise, Mesih Ruhu’ndan kopuk halde konuşanların beyan ettikleri fikirlere İNCİL, “boş fikirler” diyor!
Buna ilişkin iki örnek sözü aşağıya yazıyorum:

“Rab, bilgelerin düşüncelerinin boş olduğunu bilir” (I.Korint. 3:20).
“öteki uluslar gibi boş düşüncelerle yaşamayın” (Efes.4:17).

Yaşam deneyimlerimizde öğreniyoruz ki. Mesih Ruhu düşünceleri bizim için çok önemlidir! Mesih İsa ardınca gidip sonsuz yaşama kavuşan ilk öncülerimizden kalan İNCİL, şimdi okuduğumuz aynı İNCİL’dir. Okuduğumuz Mesih İsa sözleri, Kutsal Ruh esinleri ile içimizde canlanıyorlar! Ruhsal düşüncelerle düşünürken korkular, endişeler içimizde barınamıyorlar! Bunun için resul Pavlus, “Mesih İsa’da olan düşünce sizde de olsun” demiş(Filipi 2:5). Mesih İsa’nın doluluğundan Kutsal Ruh esinleri ile aldığımız düşünceler ile düşünürken, Mesih esenliği ve yaşamının egemenliği altındayız.

Mesih imanlıları, Rabbe şu istekte bulunurlar:
“Ya Rab! Düşündüğün gibi düşüneyim” ya da, “Yüreğinin düşüncesini yüreğimde doğdur ki, onunla düşüneyim”

Mesih İsa’nın üzerimizde Krallık, ya da, egemenlik sürüşü, daha çok, düşüncelerinin içimize doğuşu ile oluyor! Çünkü, bizlere vaadı şöyledir:

“Size esenlik bırakıyorum; benim esenliğimi size veriyorum; ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın” (Yuhanna 14:27).

Bu vaat, İblis’in korkuya ve umutsuzluğa düşürdüğü her insan için bir çağrıdır! Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in dediği gibi, İblis yalancıdır ve katildir!(Yuhanna 8:44).

Kardeşimiz Kefas’ı seviyoruz. Bizim esenliğimiz ve umudumuz İsa Mesih, onun da esenliği ve umudu olsun diye dua ediyoruz. Bizlerden tepkiler gördün ama, Rab İsa Mesih, seni asla dışlamaz. İNCİL’de yazılı kayıp oğul öyküsünün amacı çok derindir! O sevgiyi ve sıcaklığı sevgili Rabbımızın kucağında bulacaksın. Onun düşünceleri ile düşündüğün zaman O’nun kanalı ve canlı şahidi olacaksın. Bu paylaşımıma katılmak istemesen de, seni bulan ve kucağına alan Rabde mutlu olacaksın. Rab seni ve hepimizi bereketlesin. Amin.

guzel paylasım:)