#29318
Anonim
Pasif

Sayın korintliler; Rab İsa Mesih adından dolayı zulüm görmek; sizin de dediğiniz gibi, bir ödül olmalı .

Aramızda olmanıza Rab’de seviniyorum. Hoş geldiniz derken; Rab’bin sağ eli her daim üzerinizde olsun.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.isamesihyasiyor