ANASAYFA Forum HRİSTİYAN TÜRKLER Aktüel Gelişmeler Doğuştan Müslüman çocuk yoktur! – RADİKAL Re: Doğuştan Müslüman çocuk yoktur! – RADİKAL

#29299
Armagan
Anahtar yönetici

(Alıntı: Yeni doğan her bebek ergenlik çağına gelene kadar kısacası ortaya bir idda koyacak olgunluga erişene kadar safi bir müslümandır. Buradaki müslümanlık algılandıgı gibi kimlikte değil statüdedir.)

‘Statüde müslümanlık’ ya da ‘Statü dindarlığı’ diye bir kavram Kutsal Kitabın sayfalarında geçmez. İsa Mesih çocukları göstererek, ‘Dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız, Göklerin Egemenliğine asla giremezsiniz.“ (Matta 18:3).. ve yine, «Bırakın çocukları» dedi.

«Bana gelmelerine engel olmayın! Çünkü Göklerin Egemenliği böylelerinindir.» (Matta 19:13-14) diyerek çocukların Tanrı katında zaten ayrıcalıklı olduklarına değinmiştir. Her doğan çocuğun müslüman’ olduğu şeklindeki bu söz tamamen Kuran’a uygundur. Nitekim Kuran, Rab İsa Mesih’in öğrencilerinin (Havarilerinin) bile, daha İslam yokken dahi ‘müslüman’ olarak adlandırıldıklarından söz eder ki, böyle bir tanım her türlü tarihsel ve ilahi destekten yoksundur. Bazıları Tanrıya her cagda inanmış olanların müslüman olarak adlandırıldıgını, bu yüzden İsa Mesihin ve öğrencilerinin, Hz. Musa’nın da müslüman olarak adlandırılmasının bu nedenle olduğunu söylerler. Oysa Kutsal kitap insanın herhangi bir dine mensup olarak doğmadığını, tersine günahlı ve ruhsal anlamda Tanrı’dan uzak ve kopuk doğduğunu söyler. Bkz. İncil Romalılar 3.21, 23, 6:23.

(Alıntı: Yani akıl bali olmayan bir insanın cehenneme gidecek iddasıyla ortaya çıkmayan islam adaletini her yerde oldugu gibi burada da gösteriyor..Daha yakın zamana kadar vaftiz olmayan çocukların cennete gidemeyeceği iddasıyla ortaya çıkan hristiyanlık alemi son dönemde papanın bu inancı değiştirmek zorunda kalmasıyla büyük çelişkiler yaşamıştır.)

Kutsal Kitap da, biraz önce verdiğimiz İncil ayetlerinde çocukların Tanrı’nın egemenliğine ait olduklarını öğretir. Vaftiz olmamış çocukların cennete gidemeyeceği öğretişi bazı hristiyan kiliselerinde öğretilip uygulansa bile, bu öğretişi destekleyen Kutsal Kitap ayetleri yoktur. Bu nedenle Papanın dedikleri ve Katolik kilisesinin öğretişleri bizi alakadar etmez. Bizim tek yetkimiz Kutsal Kitabın kendisidir. Kutsal Kitap kimlerin cehenneme gideceğini açıkca belirtir. Bu belirtilenlerin arasında vaftiz olmamış çocukların adı gecmez.