Re: Doğuştan Müslüman çocuk yoktur! – RADİKAL

#31168
Anonim
Pasif

iman ettim merhaba dostum gönderdiyiniz yazışmadan çok şey anlamak mümkün matıklı olan herşey insana güzel gelir. benim gönlüm sizinledir biz belkide isa-in önderliyinde kardaeşler olarak birbirimizi tanıyoruz..sorularınızdan1..insan canına karşılık ne vere bilir? 1.ölüm yaşamın karşılığı.2.dünyayı kazansa neye yara?2.hayat biterse günahlarınla birlikte o servetin sana faydası yoktur..

Kutsal Kitap, öğretiş konularında tek yetkinin kendisinde olduğunu iddia eder (2. Timoteus 3:16,17). Kutsal Kitab’ın içeriğine ters düşen tüm kitaplar, yazılar veya öğretişler Mesih İnanlılarınca reddedilmelidir. Kutsal Yazılar bu konuyu çok açık bir biçimde ifade etmektedirler. Yahuda şöyle yazmıştır: “Bu arada sizi, kutsallara ilk ve son kez emanet edilmiş olan iman uğrunda mücadeleye özendirmek üzere yazma gereğini duydum.” (Yahuda 3).2 Kutsal Yazılar, Kutsal Kitab’a ekleme ve çıkarma yapılmasına izin vermemektedir. Pavlus şöyle der; “…Biz ya da gökten bir melek bile, size bildirdiğimiz müjdeye ters düşen bir müjde bildirirse, lânet olsun ona!” (Galatyalılar 1:8, bkz Esinleme 22:19; Tesniye bu ayet ban yazma teşfini veriyor.-kurtuluş isa mesitedir..-amina-hamdolsun a-tanri sevgidir,menderes samancıoğlu ..