Front Page Forum DİNLER, MEZHEPLER, İNANÇLAR… Musevilik Dinler Arasindaki Uzaklik / Yakinlik Re: Dinler Arasindaki Uzaklik / Yakinlik

#28095
klaus
Anahtar yönetici

Merhaba allmbx, Yahudi inancı, yani Musevilik tabii ki Hristiyan inancına çok daha yakındır. Bunun gerekçeleri şunlardır:

  • Hristiyanlar Yahudilerin Kutsal Yazılarını, yani Tevrat, Zebur ve Peygamberlik kitaplarının tümünü kendilerinin de kutsal yazıları olarak kabul ederler ve bu yazılar Kutsal Kitap'ın 'Eski Antlaşma' kesimini oluştururlar.
  • Hristiyanlar İsa'yı Yahudilere gönderileceği vaad edilen MESİH olarak kabul ederler.
  • Hristiyan inancında İsa Mesih, Yahudilikteki YAHVE Tanrı'nın yeryüzünde insan bedeni almış olan görüntüsüdür.
  • İsa Mesih Yahudi peygamberler tarafından geleceği önceden bildirilen Kurtarıcıdır.
  • İsa Mesih Yahudilerin Kutsal Yasasını geçersiz kılmaya değil, ama tamamlamaya gelmiştir. vs..