ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Politika Devlet ve Politika Re: Devlet ve Politika

#30477
Anonim
Pasif

Roma İmparatorluğu sayesinde Tanrı’nın müjdesi gerçekten de ilden ile kolaylıkla yayılmıştır. Roma İmparatorluğu sayesinde birçok bölgelerde ortak bir dil oluştu, yeni yollar açıldı ve yollarda seyahat etmek emin bir hal aldı. Şimdi bütün bu oluşumlara baktığımızda RAB’bin her ortamı kendi istemi doğrultusunda nasıl kullanıldığını görmemiz mümkündür. Bu ortama Roma Barışı ” Pax Romana ” denmektedir. Çünkü bu uzun dönemde bütün hükmedilen bölgelerde bir barış sağlanmıştı. Bu barış denizlere bile yansımıştı. Roma’dan Mısır’a kadar emin bir biçimde deniz yoluyla seyahat ediliyordu. İşte böyle bir ortamda elçi Pavlus’un yolculuklarını anlayabiliriz. Özellikle son yolculuğunda bir Mısır gemisi ile seyahat ettiğini hepimiz biliyoruz. Romalıların adalet ve hukuk sistemlerinde de bir hayli ileriye gittiklerini görüyoruz. Zaman zaman elçi Pavlus’un bir Roma vatandaşı olarak bu haklardan istifade ettiğine rastlıyoruz. Özellikle ilk zamanlarda Romalılar’ın İsrailoğulları’nın iman ve ibadetlerine de büyük bir özgürlük tanıdığını biliyoruz. Yahudiler’in Hristiyan olmalarına da bir şey dememişlerdi.Efes’teki kargaşalarda bile yasaların çiğnenmediğini söyleyerek Yahudiler’in kendi aralarındaki çekişmeleri adeta kendilerine bırakmışlardı. Eğer herhangi bir suçlama varsa o zaman bu suçlamanın mahkemelerde halledilmesi istenmişti. Romalılar bölümünde böylesine bir devlet altında inanlı olarak yaşayan elçi Pavlus’un devlete karşı saygı duymaktan başka bir davranışı kabullenmesi zaten mümkün olamazdı. Çünkü Tanrı’nın inanlı olmasa da her şeyi, iyi olan, güzel olan için kullanabildiğine çok güzel bir biçimde tanık oluyordu. ( T. ÜÇAL )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? hac5 isamesihyasiyor