Front Page Forum SEKÜLER KONULAR… Politika Devlet ve Politika Re: Devlet ve Politika

#29949
Anonim
Pasif

Devletin esas fonksiyonları Yeni Antlaşma’nın Romalılar 13:2-3 ve 1. Petrus 2:14 ayetlerinde dile getirilmektedir. Devlet Yeni Antlaşma’nın bakış açısına göre kendi halkının suçluları adalet önüne çıkarmak, iyileri korumak gibi birçok sorumluluğunun sahibidir. Dikkat edilirse bu sorumlulukların nasıl uygulanacağı değil, sorumlulukların neler olduğu söylenilmektedir. Temel yönetim prensiplerinden bahsedilmektedir. İncil’de devlete devlet olması, nasıl davranılması gerektiği konusunda gereken temeller belirtilmiştir. Devlet kendi kuralları içinde kendi sistemini, yönetimini sürdürecektir. ( T. ÜÇAL )

İmanlılar için yönetimlere boyun eğmek, yalnızca cezalardan kurtulmak için değildir. Bu aynı zamanda İncil’in buyruğuna itaat içindir. İmanlının vicdanının sesi, bu itaatin gerekliliğini söylemektedir ( Rom. 13:4-5 ). Yönetime itaat, tanrı’nın iradesine itaat etmektir ( 1. Pe. 2:15 )

Aslında yönetim tanrı’nın hizmetinde, O’nun dünyasında O’nun arzuladığı gibi halkları yönlendirmek, yönetmek, korumak gibi birçok sorumlulukla yükümlüdür ( Rom. 13:4 ) Romalıların dünyaya egemen olduğu ve birçok yörede, aynı dilin konuşulmasına neden olan bir politik ortamda, Tanrı kendi müjdesini yaymayı zaman olarak seçmiştir. ( T. Ü. )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Çünkü görünen her şey ışıktır. Bunun için şöyle deniyor: ” Uyan, ey uyuyan ! Ölümden diril ! Mesih sana ışık saçacak. ” ( Ef. 5:14 ) :papatya: :papatya: :papatya: