ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Politika Devlet ve Politika Re: Devlet ve Politika

#29691
Anonim
Pasif

İnsanlar arasında yetkili kılınmış bir kuruma – gerek herşeyin üstünde olan krala gerekse kötülük yapanların cezalandırılması, iyilik edenlerin onurlandırılması için kral tarafından gönderilen valilere – Rab adına bağımlı olun. Çünkü Tanrı’nın isteği, iyilik yaparak akılsızlığın bilgisizliğini susturmanızdır. Özgür insanlar olarak yaşayın, ancak özgürlüğünüzü kötülük yapmak için bahane etmeyin. Tanrı’nın kulları olarak yaşayın. Herkese saygı gösterin. İmanlı kardeşlerinizi sevin, tanrı’dan korkun, krala saygı gösterin. ” ( 1. Petrus 2: 13-17 )

Bir hristiyan idaresi altında bulunduğu hükümete, devlete itaat içinde olmalıdır. Çünkü Yeni Antlaşma’nın öğretisine göre bütün yönetim biçimleri Tanrı’nın izni doğrultusunda başa geçmişlerdir. İdareye itaatsizlik Tanrı’ya itaatsizlikle eş anlamlı görülmektedir ( Rom. 13:1-2; 1. Petrus 2:13-14 ). Bu Tanrı’nın her bir idare şeklinden razı olduğu anlamına gelmez. Burada yönetimlerin oluşum kökeninin Tanrı’nın arzusu ve iznine bağlı olduğu vurgulanmak istenlmektedir. Yönetim kavramı daha temelinden Tanrı’dandır. Yetki ve sorumluluk Tanrı tarafından insana verilmiştir. Demek ki ; insanın iyi ya da kötü anlamdaki yönetim oluşturmaları tartışmaya açıktır. Tanrı yalnızca devlet olunmasını ve bunu kendi yarattığı insanların yapmasını istemiş ve bir takım temel prensiplerini oluşturmuştur. ( D. MALCOLM )

Rabbimizin sevgisi sizinle olsun.

” Ne mutlu size, şimdi açlık çekenler !Çünkü doyurulacaksınız. Ne mutlu size, şimdi ağlayanlar !Çünkü güleceksiniz. ” ( Luka 6:21 ) jesus… rabbe hamdolsun