ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Politika Devlet ve Politika Re: Devlet ve Politika

#29632
Anonim
Pasif

Elçi Pavlus imparatorluğun kalbi olan Roma’da yaşamış bir kişidir. İlk hristiyanlar gördükleri birçok eziyetlerle sağa sola kaçışmışlar, özellikle Anadolu’nun içlerine yayılmışlardı. Bütün bu inanlılara hitap eden elçi Petrus hem de Roma’da kalan inanlılara hitap eden elçi Pavlus devletle ilişkiler konusunda net öğretişlerde bulunmuşlardır. Şimdi bunlara bakalım:

Herkes , baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü tanrı’dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Bu nedenle, yönetime karşı direnen, Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik edenler değil, kötülük edenler yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin, öyleyse iyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü yönetim, senin iyiliğin için Tanrı’ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan, kork ! Yönetim, kılıcı boş yere taşımıyor; kötülük yapanın üzerine Tanrı’nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı’ya hizmet ediyor. Bunun için, yalnız Tanrı’nın gazabı nedeniyle değil, vicdan nedeniyle de yönetime bağlı olmak gerekir. Vergi ödemenizin nedeni de budur. Çünkü yöneticiler Tanrı’nın bu amaç için gayretle çalışan hizmetkarlarıdır. Herkese hakkını verin; vergi hakkı olana vergi, gümrük hakkı olana gümrük, saygı hakkı olana saygı, onur hakkı olana onur verin. ” ( Rom. 13:1-7 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

” En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun ! ” ( Luka 2:14 ) :elsalla: