Re: Çöl’den Bir Ses Geliyor..

#36794
Anonim
Pasif

Sevgili redchurch.
Bana İlk Sorunda diyorsun ki..


“Peki Mesih’le beraber kurtuludğunuzu iddia ettiğiniz bu kölelik Mesih’e kadar nasıl oldu peki?”


Önce bir Ayet yazıyorum.

“Tanrı eski zamanlarda peyganberler aracılığla bir çok kez ve çeşitli yollardan atalarımıza seslendi.Bu son çağda da her şeyin mirascısı olarak belirlediği ve aracılığla evreni yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir.” İbraniler 1:12

Tanrı’nın seslendiği, örneğin Musa..Putperest ve çok tanrılı inanç yolunda yürümedi, tek Tanrı inancına sahipti. Musa ruhsal kölelikten İman’ı sayesinde kurtuldu.Kutsal Kıtapta Tanrı diyor ki:

“İnsan yürekten iman ederek aklanır.İmanını ağzıyla açıklayarak kurtulur.
Romalılar 10:10

Bizler ne öğrendik “İman umut ettiğimiz şeylere güvenmektir”
Pavlus Kutsal Kıtap’ta diyor ki:

“Müjde iman eden herkesin önce yahudiler’in ,sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı’nın gücüdür”
Romalılar 1:6

Sorunuzun kısaca cevabı, Tanrı’ya İman ve Tanrı’ya itaat dir.

İkinci sorunuz.


“Ben İsrail’in kaybolmuş koyunlarından başkasına gönderilmedim” ayeti ne demektir.


Tanrı,yeryüzünde gerçekleştireceği tasarılar için,dünya da var olan topluluklar içinde,İbrahim’in kavmini seçilmiştir,ve İsa Mesih İnsan olarak Yahudi kavminde dünya’ya gelmiştir.Bu yüzden ilk tanrı’sal mesaj bu kavime verilmiştir.Tanrı ,özel bir kavim olmanın yanında,bu kavime sorumluluk yüklemiştir.

“Ey İsrailliler ve Tanrı’dan korkan yabancılar, dinleyin” dedi. “Bu halkın, yani İsrail’in Tanrısı, bizim atalarımızı seçti ve Mısır’da gurbette yaşadıkları süre içinde onları büyük bir ulus yaptı. Sonra güçlü eliyle onları oradan çıkardı, çölde yaklaşık kırk yıl onlara katlandı.
Elçilerin işleri 13 :16.18

Üçüncü Sorunuz.


: Bu ayetten yola çıkarak diyebilirz ki İsrail’in kaybolmamış koyunları da var dı. o zaman bu ne anlama gelir?


Elbetteki kaybolmamış koyunları vardı.
Tanrı inancına sahip, İsrail halkından İman edenler ve kutsal kıtap’tan örnek vereceğimiz.Musa ,Yusuf,Habil,Hanok,Nuh ,Eyüp ve Eski Antlaşmada adı geçen tüm Yahudi peyganberler:
Yeşaya,yeremya,Hezekiel,Daniel,Yoel,Amos,Ovadya,Mika,Nahum,Habakuk,stefanya,Hagay,Zekeriya,Malaki ,İbrahim, ve sara,Rahav,gibi Tanrı inancına sahip kadınlar.

Mesela İbrahim:
Tanrı onu çok zor bir sınavdan geçirmişti.Oğlu İshak’ı kurban olarak sunmasını istemiş ,başka oğulları olmasına karşılık,”Tanrı vaatine göre doğan”tek oğlu İshak olduğu için Tanrı İshak’ı kurban etmesini istemişti. Burda İbrahim İnandığı Tanrı’nın, bu isteğini yerine getirmek için oğlunu kurban etmeye çalışmıştı.

Mesela Yusuf:
Ölüm döşeğindeyken bile halkına, Tanrı’nın vaatlerini hatırlattı.bu Yaratılış 50:22.26 ayet’inde yazılıdır. İnançlıydı Tanrı’nın vaatlerinin bir gün gerçekleşeceğini imanla biliyor ve kabul ediyordu.

Mesela Musa:
Sarayda rahat bir durumdayken, yaşadığı ihtişamlı hayatı bırakıp,İmanla ,Tanrı’nın kendisinden ,istediklerini yapma yolunu seçti.

Yani kısacası, İsa Mesih yeryüzüne hizmet etmeye gelmeden önce Tanrı yolunda yürüyen İmanlılar, Tanrı’nın beğenisini kazanmış ve İsa Mesih’ten önce Eski Antlaşma döneminde yaşayan bu insanlar, İMAN’ları sayesinde Tanrısal kutsanmayı almışlardır.Bunlar kaybolmamış İnanlılardır.Bu Kaybolmamış İnanlılar Tanrı’ya tabi ve Tanrı tarafından sınavdan geçmiş ve Tanrısal Lütfu almışlardır.

Sevgili redchurch
diyorsun ki:


, Kutsal Tanrı Sözü Ruhsal özgürlük vermiyor muydu? Ya da tam tersi onları bizatihi inandıkları Tanrı Sözü mü ruhsal köleliğe sokuyordu?


Tanrı Söz’ü ruhsal kölelik vermez.Ruhsal özgürlüğe kavuşturur.
İnançlı ve İMAN’lı insanlar, Tanrı yolunda yürürler.
Tanrı buyruklarını dinlemek, ruhsal ölümün önüne geçer.Bu ruhsal diriliş ve Ruhsal özgürlüktür.

“İman sayesinde onlar ülkeler fethettiler,adaleti sağladılar,vaat edilenlere kavuştular.aslanların ağızlarını kapadılar.Şiddetli ateşleri söndürdüler,
kılıçın ağzından kaçıp kurtuldular.Güçsüzlüklerden kuvvet aldılar,kadınları ölümden dirilen ölülerini geri aldılar.Salıverilmeyi reddeden başkaları ise dirilip,daha iyi bir yaşama kavuşmak umuduyla işkencelere dı..” katlandılar..Daha başkaları alaya alınıp kamçılandılar,hatta zincirlere vurulup hapsedildiler,testere le biçildiler,kılıçtan geçirilip öldürüldüler. .Koyun postu ve keçi derileri ile dolaştılar,yokluklar içinde
dolaştılar.Yoksulluk çektiler,sıkıntılara uğradılar.kötü muamele gördüler.Dünya onlara layık değildi.Çöllerde dağlarda ,mağaralarda ,yeraltı oyuklarında dolaşıp durdular.Onların hepsi İMANları sayesinde ,Tanrı’nın beğenisini kazandıkları halde,hiç biri vaat edilene kavuşamadı
.

Rab İsa..kesin olan dönüşün öncesi,günahlarından tümüyle dönebilmeleri için ,insanlara son bir firsat ver. Yüce adınla

Esenlikle.