#31426
Anonim
Pasif
BURÇ;10669 wrote:
İman herşeydir…

Bir insanın eğer imanı var ise o kişi doğrudan Tanrı’nın oğlu sayılır ve kurtulur. Dolayısıyla imanımız kurtulmamızı ya da kurtulmamızı belirleyecek olan tek şeydir.

Peki bir kişi vaftiz oldu ve imansız diyelim… Bu kişi kurtulabilir mi? Kesinlikle kurtulamaz!

Özetle, bizim kurtuluşumuzu belirleyen tek ve yegane şey imanımızdır. Kiliseye gidiyor olmamız, vaftiz olmamız bizi kurtarmayacaktır… Bizi kurtaracak olan tek şey imandır. İsa’nın Rabliğine ve kurtarıcılığına iman ediyor muyuz etmiyor muyuz?

Dolayısıyla… Vaftiz sadece görsel bir imgedir. Bizi kurtuluşa götürmez. Vaftiz güzel ve doğru bir şeydir ama kurtuluşumuz için şart olan bir şey değildir. Dolayısıyla vaftizde imanın aranıp ya da aranmaması gerekmemektedir.

Ben bu konuda bu şekilde düşünüyorum, hatalı ya da doğru olabilirim…

Söylediklerinin hepsine aynen katılıyorum sevgili kardeşim. Bizi kurtaran yalnız imanımızdır, vaftiz değil. İmanımız yoksa eğer, vaftiz olmak, düzenli olarak kiliseye gitmek bizi kurtarmaz. İsa Mesih’e iman ediyorsak ve günahlarımızdan dönerek tövbe edip O’nu Rab ve kurtarıcımız olarak yaşamımıza almışsak kurtulacağız. VAFTİZ KURTARMAZ, AMA İMANDAN SONRA ATILACAK İKİNCİ BİR ADIMDIR!

Sevgiler
Suna