ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Cinsellik, Eşcinsellik Cinselliğin İyileştirilmesi Re: Cinselliğin İyileştirilmesi

#28918
Anonim
Pasif

Tanrı’nın Sözüne Direnenler

Öncelikle, eşcinsel ilişkilerin Kutsal Kitap’ta yeri yoktur. Eşcinsel uygulamalarını haklı çıkarmak için Kutsal Yazılar’ı çarpıtmak ya da Kutsal Ruh’un sözde yönlendirişini mazeret göstermek tümüyle yalnıştır. Bu tür girişimler kişinin aldanışından ve günahlılığından kaynaklanmaktadır. İnanlılar hiçbir şekilde , Yaratıcının eşcinsel uygulamaları kutsadığını iddia etmemelidirler.

İkinci olarak, etkin eşcinsel ilişkileri olanlar, bu tür uygulamaları reddedip yardım istemedikçe kilisede hiçbir sorumluluk almamalıdırlar. Yardım istemek, bu konuda başkalarına açık ve sorumlu olmaktır. Güvenilir bir kişi ya da kişilerle danışmanlık etkinliğine katılmak demektir. Kişi, varolan iyileşme fırsatlarını ( Şifa duaları, terapi, destek grupları ) değerlendirmelidir.

Üçüncü olarak, kilise içinde eşcinsel ilişkilerde bulunanlara, diğer cinsel günahları işleyenlerden farklı davranılmamalıdır. Cinsel günah içinde yaşayan hetewroseksüel bir kişiye uygulanan öğüt ve disiplin, eşcinsel günah içinde yaşayan kişiye de uygulanmalıdır. Bunun fazlası ya da azı olamaz. Cinsel paklık standartını bir kişiye göre alçaltıp diğerine göre yükseltmek doğru değildir. Cinsel paklık, hetereoseksüel eğilimleri olan için de , eşcinsellikle mücadele edenler için de zorunluluktur. ( A. C. )

Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.:elsalla: