ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Cinsellik, Eşcinsellik Cinselliğin İyileştirilmesi Re: Cinselliğin İyileştirilmesi

#28826
Anonim
Pasif

Bu tür imanlıların gözden kaçırdığı gerçek, Mesih’in bedeni olan kilise aracılığıyla Tanrı’nın şifa verdiğidir. Kilise aracılığıyla Tanrı, insanların yeteneklerini ve Kutsal Ruh’un armağanlarını kullanara şifa sunar.Zayıflıklarımızı İsa’ya teslim etmek yalnızca kişisel duayla olmaz. Mesih’in bedeni aracılığıyla sunulan dualara, desteğe ve öğütlere de ihtiyaç vardır. Günahın eşiğinde duran ama kilisenin aracılığına yaslanmayan imanlılar, dayanabileceklerinden büyük ayartılarla karşılaşabilirler.

Eşcinsel günahın trajik sonucu daha da büyük bir ezikliktir. Doymak bilmeyen bir ihtiyaç alevlenmiştir. Cinsellik kötülükle örtülür. İsa’nın ve kilisenin ışığı ve koruması dışında kalanlar, bedenlerini, canlarını ve ruhlarını başka bir erkeğe ya da kadına ( ya da en azından idealleştirilmiş bir imaja ) sunarak onun tarafından tamamlanma umuduyla aldanırlar. Cinsel doyumla sonuçlanan ilişkiler keşfedilir; kişinin gerçek kimliğini onaylayan ilişkiler kaybedilir. Düşmanın ve benliğin gücü, eşcinsellikle mücadele edenleri şehvet ve aldanış tuzağına sürükler. Tanrı’ya ve O’nun cinsellikle ilgili gerçeğine olan bağlılık çarpıtılır.

Bu noktadan sonra yaratık, Yaratıcı’ya karşı direnmeye başlamıştır. Tanrı’yı ve O’nun halkını, ilgisiz tavırları nedeniyle suçlamaktadır. Tanrı’nın gerçeği, eski ve modası geçmiş görüşler olarak değerlendirilmektedir. Eşcinsel günahı benimseyenlerin yüreği, zamanla kendi içlerindeki gerçek tanrısal benzeyişin tanıklığına karşı nasırlaşır. Gerçek ihtiyaç ve eziklik, günahla uyuşturulur. Pavlus’un tanımladığı tanrıtanımaz insanlar gibi eşcinsel günahla yaşayanlar, eşcinsel eğilimlere yol açan acıların uyuşmasına izin verirler. Günahın neden olduğu daha büyük ezikliği de hissedemeyebilirler ( Ef. 4:17-19 )

Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.:elsalla: