ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Cinsellik, Eşcinsellik Cinselliğin İyileştirilmesi Re: Cinselliğin İyileştirilmesi

#30974
Anonim
Pasif

İsrail halkı, Yahve’nin sözüne karşı gelmeye başladıktan sonra Baal’a, erkek cinsel organını betimleyen ( Tasvir eden ) tahta sunaklar yapıyor. Yeryüzütanrıçası olan Aşterot’a yiyecek sunuları sunuyor. Ulusun yaşadığı topraklar, ruhsal ve cinsel çarpıklığa tanıklık eden böyle unsurlarla doluyor:

Kuşkusuz, dağlardan, tepelerden gelen gürültü aldatıcıdır, kuşkusuz , İsarail’in kurtuluşu Tanrımız Rab’dedir. Gençliğimizden bu yana atalarımızın emeğinin ürününü, davarlarını, oğullarını, kızlarını utanılası putlar yedi. Utanç içinde yatalım, rezilliğimiz bizi örtsün ! Çünkü biz de atalarımız da gençliğimizden bu yana Tanrımız Rab’be karşı günah işledik, Tanrımız Rab’bin sesine kulak asmadık ( Yer. 13:23 – 25 )

Baal ve Aşterot, Kenanlıların verimlilik ilahlarıydı. Her ikisi de yaşamın doğal devirlerini temsil ediyorlar, ama doğayı yaratan ve devam ettiren Yahve’yi tanımıyorlardı. Bu ilahlar güneşe, üremeye, hasada – yaşamın ritimlerine tapınmanın araçlarıydılar. Baal ve Aşterot’a Yahve gibi kutsallık içinde tapınılmazdı. Bu ilahlar, erotik arzuların ifade edilmesiyle yaşanırdı. Tapınmanın akışı, çarpıcı erotizme sahne olurdu. Verimlilik ilahlarına orgazm ( cinsel boşalma ) yoluyla bir tür sunu sunulmuş olurdu.

Ancak Baal ve Aşterot, aslında ilah değildiler. Her ikisi de cinselliğin çarpıtıldığı ve erotikliğe dökülerek tapınmanın odak noktası haline getirildiği cin kaynaklı taklitler olduğunu görüyoruz. Bu ilahlara tapınmak, cinsel çarpıklığın arkasındaki cin kaynaklı güçlere teslim olmak demekti. Aslında insanlar, yaratıkların idealleştirilmiş erotik imajlarına tapınıyor, tapınmaları yozlaşarak cinsel alem düzeyine indirgeniyordu. İsrail’in putperestliğinin derinliği, birbirlerinin yüzlerini ve adlarını bilmeyen insanların bedenlerinin birleşmesiyle ortaya konduğunu görüyoruz.

isasiyahbeyaz Dünyayı kazansan neye yarar ?
İnsan, canına karşılık ne verebilir ?

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle ! :elsalla: :elsalla: :elsalla: