ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Cinsellik, Eşcinsellik Cinselliğin İyileştirilmesi Re: Cinselliğin İyileştirilmesi

#29065
Anonim
Pasif

Kişinin istekliliği onun bireysel sorumluluğudur, ancak bu isteklilik günahlarını birbirine itiraf eden ve birbirini destekleyen bir topluluk aracılığıyla Kutsal Ruh tarafından kişinin yüreğinde hazırlanır. Vineyard İmanlı Topluluğuna katılan birkaç eşcinsel, yaşam biçimlerinden ötürü hep dış çizgide kaldılar ve sonunda uzaklaştılar.Çöl Irmağı kuruluşumuza gelen birkaç kişi, İsa’dan çok eşcinsel yaşamı benimsemek istediklerine karar verip ayrıldılar. Ne var ki birçok kişi İsa’nın kim olduğunu ve O’nun ışığında kendilerinin kim olduklarını bilmeden programa başlıyor. Rab, yavaş yavaş kendisini ve şifasını tapınma aracılığıyla onların yüreklerine işliyor. Tapınmanın yanı sıra hem Tanrı’nın isteğini öğreten hem de kendilerinin bu isteğe uymadaki zayıflıklarını göstermeye razı olan kilise önderlerini kullanıyor. Ayrıca, üyelerin birbirlerini gerçekten tanımak ve aynı zamanda tanımak istedikleri, günahlarını itiraf ettikleri ve ihtiyaçlarını dile getirdikleri küçük grupların büyük yardımı oluyor.

Bütün bu etkenler, eşcinsellikten özgür olmak için kişide isteklilik uyandırır. İnsanlar Jim gibi bana ve diğer görevlilere birer birer yaklaşarak yardım ister.Bocalayan kişiler, imanlı topluluğun sağladığı gerçek ve güvence ışığında daha derin ve riskli bir düzeyde iyileşmek için özgür kılınırlar. ( A. C )

Rabbin sevgisi ve esenliği siiznle olsun.rabbe hamdolsun