ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Kadın Cesaret Abideleri Re: Cesaret Abideleri

#30209
klaus
Anahtar yönetici

Olup bitenleri uzaktan izleyen bazı kadınlar da vardı. Aralarında Mecdelli Meryem, küçük Yakup ile Yose’nin annesi Meryem ve Şalome bulunuyordu.
İsa daha Galile ‘deyken bu kadınlar O’ nun peşinden gitmiş ve O ‘na hizmet etmişlerdi. O’ nunla birlikte Kudüs’e gelmiş olan daha birçok kadın da olup bitenleri izliyordu.

Toplumun değişik katmanlarından çok sayıda kadın ta başlangıçtan beri İsa’ya eşlik etmişti ( Luka 8:2 ve 3 ) Eşsiz kişiliği, kadın erkek tüm öğrencilerini kutsallık ve saygıda birleştirmişti.

Sanırız öğrenciler kimi kez, İsa ‘dan tanrısal bir gücün kaynaklandığına inanan bazı zengin kadınların bağışlarıyla geçimlerini sağladılar. İsa şifa mucizelerine, karşılık istemedi. Yoksul ama kanaatkar bir hayat sürdü. Sözü edilen kadınlar Galile’ de, işkence zamanında öğrencilere eşlik edip bu seçkin topluluğa hizmette bulundular.

Adları dışında, onlar hakkında ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Luka incili (8:2 ve 3) onların bir kısmının İsa’ nın güç dolu sözüyle kurtulmuş, vaktiyle kirli ruhların tutsağı insanlar olduğunu bildiriyor. Henüz kutsal ruhu almamışlardı. O’ nun korumasına muhtaç olduklarının bilincinde kendisinden ayrılmıyorlardı.

Cesur insanlar olmasalar canlarını tehlikeye atıp çarmıhın dibinde beklemezlerdi. Rabbin nasıl ruhunu teslim ettiğine gözleriyle tanık oldular. Bu gerçek müjdecilere şükran borcumuz vardır.

Belki de İsa ‘yı çarmıhtan indiremeyeceklerini bildiğinden oracıkta oturmalarına bir roma subayı izin verdi. Onlar orada asılı öğretmenlerinin ayaklarının dibinde ağlaya dursunlar, başkahinler ve yaşlılar bu korku mahallini terk ettiler.

Bu kadınların sevgili öğretmenlerine duydukları bağlılık, onlardan her birini şeytanın pençesinden kurtarmış olan Rabbe sevgileriydi, ölüm anında bile
O ‘ nun yanıbaşında beklemelerine neden olan.
Ağlıyor, dua ediyorlardı. Dudaklarını kurutan sıcağa, korkutucu karanlığa rağmen sonuna dek O’ nun yanından ayrılmadılar.

İsa onlar tarafından anlaşılamayan utku çığlığıyla ruhunu verdiğinde, içlerindeki son umut kıvılcımı söndü. Allahın oğlu öldü ! Akılları durdu, yürekleri kanadı, gözleri yaşlarla doldu. En üstün insan can verdi, sevgi canını yitirdi. Allahın gücü zayıf düştü. Cevabı imkansız bir soru, çözülmesi mümkün olamayan bir muamma vardı karşılarında. Henüz Kutsal Ruh yüreklerine yerleşmediğinden dolayı Mesihin çarmıhını anlayamadılar.

DUA

Şükürler olsun Baba, tarihi yalnızca erkekler yönlendirmiyor, Egemenliğinde kadınlar da can alıcı anlarda büyük görevler üstleniyorlar. Oğlunun yüceliği bu kadınları kendisine çekti, sen onlara İsanın ölümüne gözleriyle şahit olmaları ayrıcalığını verdin. İsanın son sözlerini onlar sayesinde biliyor, O’ nun ölümünü inkar edenlere gene onların tanıklığıyla cevap verebiliyoruz. İsanın sevgisini ve tanrısal yüceliğini kavrayıp imanla kurtulabilmeleri için bu gün de kadınlarımıza, kızkardeşlerimize yardım et. Amin.

kaynak : İsa Kimdir ? adlı kitap. yazarı Abdul Mesih.