Re: çarmih.

#35831
Anonim
Pasif

Sayın Tekvin.


İsa çarmıha gerildi mi?Onunla ilgili kutsal yazılarda ne varsa gerçekleşmesi gerekirdi.Bu olayların gerçekleşmesinin hiç bir tarih kanıtı yoktur.Yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir.Kutsal yazıları doğrulayan İncil verilmiş olamaz mı ona?!İsa’nın peygamberlik yazılarına kanıt olamaz çünkü.İsa, “benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir’ demiştim.”Luka sözlerinde.Kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları açıklamış olamaz mı?…


Diyorsunuz. ve,
“Bu olayların gerçekleşmesinde hiç bir tarihi kanıt yoktur”
inancındasınız.

Ne büyük yanılgı içindesiniz,bunun farkında bile değilsiniz.
En büyük Kanıt İnandığımız KUTSAL KITAP’tır.

Sayın Tekvin, siz nasıl bir kanıt istiyorsunuz.?
Siz inancınızla ilgili olarak ,neye inanıyorsanız bunu kanıtlayabilirmisiniz..?

Ne yani Havariler İSA MESİH çarmıhtayken Cd ‘sini çekip,gösteselermiydi.Bu muydu istediğiniz.
“O zaman CD yoktu saçmalamayın” dersiniz şimdi öyle değilmi,bende size derimki asıl siz saçmalıyorsunuz yazdıklarınız la.

Tarihi Kanıt diyorsunuz.,İstediğiniz bu, yanlış anlamadıysam öyle değilmi!
Peki siz şu aşagıda yazdıklarımla ilğili yada Site içinde var olan yazıları, yada paylaşımları okudunuzmu.?
*Kutsal Kıtap’ın eşsizliği,
*Kutsal Kıtap’ın hiç bozulmadan bu güne dek varlığını koruması.
*Yeni ve eski Antlaşmaların Tarihsel açıdan güvenilirliği.
*Arkeolojik kazılar ve bunlarla ilğili kanıtlar,tüm bunların tarihsel olarak doğrulanması.
*Çevirisi açısından eşsizliği.
*Kalıcılığı bakımından eşsizliği
*Öğretişleri açısından eşsizliği,
*Edebiyata etkisi açısından eşsizliği,
*Uğgarlığa etkisi bakımından eşsizliği,
*El yazmanlarının sayısı ve benzerlikleri, *
Yazmanlarının doğruluğu ve güvenilirliği,
*Elyazmalarının niceliği,
*Kumran Tomarları
Şimdilik aklıma gelen bunlar.
Açın Eski Antlaşma kıtab’ını OKUyun, söylenen çoğu peyganberlik gerçekleşti.Sadece tek bir şey var gerçekleşecek olan o da RAB İSA MESİH’in ikinci gelişi.ve Biz İnanlılar olarak Onun gelişini bekliyoruz.

“İste tez geliyorum,Vereceğim ödüller yanımdadır.Herkese yaptığının karşılığını vereceğim.”
Vahiy 22:12

Yeter..li..mi Sayın Tekvin Kardeş.
Yoksa siz hala, birebir görüntüden mi yanasınız.? :)

Size çok sevdiğim bir Ayeti yazıyorum.

“İSA beni gördüğün içinmi iman ettin dedi.”Görmeden iman edenlere ne mutlu.” Yuhanna 20:29

RAB İSA MESİH’in Lütfu Ona Ait olanlarla ve ona iman edebileceklerle
birlikte olsun.AMİN.