Re: Birak, yel istediği yerde essin.

#32637
Anonim
Pasif

Mesih İsa’nın vaat sözü:”sana görüneceğim şeylerin hizmetçisi ve tanığı olacaksın”(Res.İşl.26:16). İsa’nın İNCİL’de yazılı sözlerini okuduktan sonra onları yaşamımda uygulamağa çalışıyordum; ama yazılı emirlere kendimi uydurmağa çalıştıkça uygun olmayan şeyler işledim!Okumakla henüz görmediğim şeylere kulluk etmeğe girişmişim! İNCİL’de yazılı sözlere uymağa yeterlilikten yoksun kaldığımın nedenini şu incil sözü ile farkettim:”Ve o bizi yeni ahdin, harfin değil ancak ruhun hizmetçileri olmağa yeterli kıldı; çünkü harf öldürür, fakat ruh diriltir”(2.Korint.3:6).Allah’ın lütuflarından biri olan esinleri ile farkettim ki, “esin”, yazılı emrin diri, etkili, insanı estiği gibi harekete geçirebilen karşı konulmaz emirdir! Yazılı emri okurken Allah’ın emrini farkademiyorum, ama Allah’ın esinleri ile düşünürken Allah’in isteğine uyuyorum!Mesih Ruhunun esinlediği düşüncelerle düşünürken o düşünce ne kadar dikkat ve ilgi çekici oluyor! Allah, içimize doğduracağı düşünceleri ile bize konuşabiliyor! Kendi düşünceleri ile düşünmemizi sağlayarak onları bize benimsetir ve onları bizim düşüncelerimiz yapar.Kitapta yazılı düşüncesini doğru düşünmemizin yolu, Kutsal Ruh’tan içimize doğan ruh ile mümkün oluyor! Ruh gelmeden yazılı sözde anlaşılma yeterliliği yok: ancak ruh esinlerinde anlaşılma yeterliliği ve başarısı vardır. Bunu bize İsa Mesih’le sağlayan Baba’ya sonsuz şükürler olsun. Amin. Olacak şeylere bakmağı öğrenme süreci içindeyiz!(Matta 28:20).