ANASAYFA Forum DİNLER, MEZHEPLER, İNANÇLAR… Bilim Bilime Hristiyan Bakışı Re: Bilime Hristiyan Bakışı

#29692
Anonim
Pasif

Kutsal Kitap, birçok kişinin rastlantı olarak nitelediği olayların Tanrı’nın Egemenliği ve planının sınırları içinde olduğu konusunda tutarlı bir öğretiye sahiptir. Peygamver Mikaya, Gilat’taki Ramot’ta yapılan savaşta, Kral Ahav’ın öldürüleceğini öngördüğünde, bu kuşkusuz gerçekleşti: Biri rastgele attığı okla İsrail kralının zırhının parçalarının birleştiği yerden vurdu” . Özd. 16:33’de canlı bir şekilde anlatıldığı gibi, ” İnsan kura atar, ama kararı Rab verir. ” Kutsal Kitap, Tanrı’nın etkinliklerinin tüm belirtilerinde , O’nun işlerinin gerçekleştiğini söyler. Bunlar, doğa yasaları ( Mez. 33:6-11 ), raslantısal olaylar ( Mez. 16:33 ) ya da hava şartlarının kontrolü ( Mez. 148:8 ) – bugün bunu kaos kuramıyla açıklıyoruz – şeklinde olabilir. Kutsal Kitap’ta, bazı tip doğa olaylarının diğerlerine göre Tanrı’nın etkinliği olma özelliğine daha çok sahip olduğuna ilişkin bir ima asla yoktur.

Peki rastlantı diyerek ne kastediyoruz ve bu anlayış evrimle nasıl ilişkilendirilir ? Ne yazık ki, rastlantı sözcüğü en az birbirinden üç farklı anlamda kullanılıyor ve kişiler kafalarındaki anlamın ne olduğunu tartışmalarda her zaman açıkca belirtmiyorlar.Öncelikle, ilke olarak öngörülebilir olan, ancak pratikte öngörülemez olan rastlantısal olaylar vardır. Örneğin, eğer bir yumurtayı döllemek için yarışan milyonlarca spermin her biri hakkında yeterince bilgiye sahip olsaydık, ortam hakkında da tam bir tanımlamaya sahip olmamız koşuluyla, kuramsal olarak hangi spermin yarışı kazanacağınnı öngörebilirdik.Ancak, kuantum düzeyindeki olayları belirliyen ikinci tür rastlantıda, gelecek konusunda bilgisiziz. Radyoaktif bir atom bozunduğunda, bir sonraki yüksek enerjili parçacığın ne zaman atılacağını bilmemizin yolu yoktur ve bu bizim bunu yalnızca pratikte değil, ilkesel olarak da öngöremiyeceğimizi gösterir. Bazıları bu türden rastlantıyı ” saf rastlantı ” diye adlandırır. Bir de üçüncü tip rastlantı vardır ki, buna ” metafizik rastlantı diyebiliriz. Bu, diğer iki rastlantı tipinden çok farklı bir şeydir ve nihai bir anlamda evrenin ” rastlantısal ” olarak ortaya çıktığı ve gerçek bir düzen ya da nedene sahip olmadığı felsefesiyle ilgilidir. ( R. S. WHITE )

Rabbimizin sevgisi sizinle olsun.

” Ne mutlu size, ey yoksullar ! Çünkü Tanrı’nın Egemenliği sizindir. ” ( Luka 6:20 ) rabbe hamdolsun