ANASAYFA Forum DİNLER, MEZHEPLER, İNANÇLAR… Bilim Bilime Hristiyan Bakışı Re: Bilime Hristiyan Bakışı

#29348
Anonim
Pasif

Bugün Amerikan toplumunun yarısının evrim kuramına inanmadığını düşününce, 19. yy.da kuramın A.B.D.’ de popüleşmesine en çok katkıda bulunanların hristiyan akademisyen olması düşündürücüdür. Örneğin Harward’da Doğa Tarihi profesörü olan Asa gray, inancı acısından tutucu bir Presbiteryen’di ve uzun zaman Darwin’in sırdaşı olmuştu. Kendisi, Türlerin Kökeni‘nin ilk kopyalarından birini armağan olarak elde eden birkaç ayrıcalıklı kişiden biri olmuştu. Gray kitap hakkında Amerika’da çok olumlu bir eleştiri yazdı ve 1860 yılında orada basımını sağladı.

Tanrı’nın yaratıcı etkinliğinin ,evrimdeki raslantılsalığın rolüyle nasıl uyum sağladığı sorusunu kısaca ele alacağız. Çünkü bu, güçlü bir teizmin evrime karşı çıkan belli düşünceleri çürüten bir altyapıyı nasıl sağladığını gösteren iyi bir örnektir.

Raslantı, evrim ve yaratılış

Evrim rastlantısal bir süreç içerdiği için genellikle, bir düzen ve tasarım Tanrısı ile bir şekilde uyumsuz olması gerektiği düşünülür. Ancak kısa bir akıl yürütme, bu görüşün fazla basit olduğunu gösterir.

Örneğin, yaşamınızın bugüne kadarki akışını düşünün. Eğer hristiyansanız, tanrı’nın, daha doğduğunuz andan itibaren, yaşamınızdaki tüm detaylara egemen olup,sizin bakımınızı üstlendiğine inanırsınız. Buna, siz genetik olarak eşsiz birey haline getirecek olan, belirli bir spermin belirli bir yumurtayı belirli bir zamanda döllemesi de dahildir. O yumurtaya ilk oluşmaya çalışma yarışında milyonlarca sperm yer aldı; şu anda pekala farklı bir cinsiyete sahip ya da fiziksel olarak oldukça farklı görünümde biri olabilirdiniz. Döllenme gerçekten rastlantısal bir işlemdir. Buna rağmen siz, sizi meydana getiren tüm bu rastlantısal olaylarda Tanrı’nın egemen olduğuna inanmaya devam ediyorsunuz. (D. A. )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla: