ANASAYFA Forum DİNLER, MEZHEPLER, İNANÇLAR… Bilim Bilime Hristiyan Bakışı Re: Bilime Hristiyan Bakışı

#29275
Anonim
Pasif

Darwin zamanından bugüne kadar birçok hristiyan, Tanrı’nın tüm yaşayan organizmaları uzun bir evrim süreci sonunda yaratmış olduğu görüşünü savundu. Bugün evrimin ateist anlamlar içerdiği görüşüne sahip olanları düşününce , 19. yy.da Darwin’in evrim kuramının , Amerika ve Britanya’daki tüm önde gelen mezhepler tarafından – Türlerin Kökeni 1859 yılında yayınlandıktan sonra birkaç on yıl içinde – çabucak kabul gördüğünü hatırlamak ilginçtir. Medya tarafından çok sevilen, Darwinizmin başından beri kiliseyle şiddetli bir savaş içinde olduğu fikri, uzun süre önce tashihçi tarihçiler tarafından irdelenmiş ve ortaya çıkan tablo hem daha karmaşık, hem de daha şaşırtıcı olmuştur. Britanyalı tarihçi James Moore bu konuda şöyle yazar: Büyük Britanya ve Amerika’da önde gelen hristiyan düşünürler , çok azı dışında Darwincilik ve evrimle oldukça çabuk bir şekilde anlaşmaya vardılar. Amerikalı sosyolog George Marsden ise …Harward’dan Louıs Agassiz hariç, hemen hemen tüm Amerikalı Protestan zoologlar ve botanikçiler 1870’lerin başları itibariyle evrimi bir biçimiyle kabul ettiler. ( R. S. WHITE )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.rabbe hamdolsun